ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เทคนิคการตรวจคำตอบ

สารบัญเรื่องเทคนิคการตรวจคำตอบตอนที่ 2
หน้า 1 ตรวจคำตอบของผลลบและผลหาร
หน้า 2 ตรวจคำตอบที่เป็นเลขทศนิยม

วิดีโอสอนเทคนิคการตรวจคำตอบ
ตอนที่ 2


ผู้ชม 5,668 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

เทคนิคการตรวจคำตอบตอนที่ 2 หน้า 1 หน้าถัดไป


ตรวจคำตอบของผลลบ


ถ้า A - B = C คือโจทย์ที่ต้องการตรวจผลลบว่าถูกหรือไม่ ?


ขั้นตอนการตรวจให้ทำดังนี้


1)หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้ง
ให้ a เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ A
2)หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวลบ
ให้ b เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ B
3)หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลลบ
ให้ c เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ C
4)ตรวจสอบว่า a = c + b หรือไม่
5)ถ้า a ไม่เท่ากับ c + b แสดงว่าคำตอบไม่สอดคล้องกับโจทย์
หมายถึง C ไม่ใช่คำตอบของ A - B (ผลลบผิด)
6)ถ้า a = c + b แสดงว่าคำตอบสอดคล้องกับโจทย์
กรณีนี้ไม่สามารถสรุปว่า C เป็นคำตอบที่ถูกของ A - B หรือไม่
(อาจเป็นคำตอบที่ถูก หรือเป็นคำตอบที่ผิดก็ได้)

ตัวอย่าง

ต้องการตรวจว่า 753 - 628 = 125 ถูกต้องหรือไม่

ขั้นตอนการตรวจให้ทำดังนี้

1)หา a ซึ่งเป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้ง โดยวิธีกำจัด 9
กำจัด 7 และ 5 เพราะ 7 + 2 = 9 เนื่องจาก 2 ถูกนำมาจาก 5 ดังนั้น 5 - 2 = 3
เหลือเลขโดดสองตัวคือ 3 และ 3 ดังนั้น a = 3 + 3
a = 6
2)หา b ซึ่งเป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวลบ โดยวิธีกำจัด 9
กำจัด 8 และ 2 เพราะ 8 + 1 = 9 เนื่องจาก 1 ถูกนำมาจาก 2 ดังนั้น 2 -1 = 1
เหลือเลขโดดสองตัวคือ 6 และ 1 ดังนั้น b = 6 + 1
b = 7
3)หา c ซึ่งเป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลลบ โดยวิธีกำจัด 9
เนื่องจาก 1 + 2 + 5 = 8 ซึ่งต่ำกว่า 9 จึงไม่ต้องกำจัด 9
c = 8
4)ตรวจว่า a = c + b หรือไม่
6 = 8 + 7 เนื่องจากเป็นการบวกเพื่อหาเลขโดด ดังนั้นถ้าผลบวกเกิน 9 ให้กำจัด 9 ออก
6 = 6
สรุปว่าคำตอบสอดคล้องกับโจทย์


ตรวจคำตอบของผลหาร

ถ้า คือโจทย์ที่ต้องการตรวจผลหารว่าถูกหรือไม่ ?

ขั้นตอนการตรวจให้ทำดังนี้
1)หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้ง ให้ a เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ A
2)หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวหาร ให้ b เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ B
3)หาเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลหาร ให้ c เป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของ C
4)ตรวจสอบว่า a = c x b หรือไม่
5)ถ้า a ไม่เท่ากับ c x b
แสดงว่าคำตอบไม่สอดคล้องกับโจทย์ หมายถึง C ไม่ใช่คำตอบของ (ผลหารผิด)
6)ถ้า a = c x b แสดงว่าคำตอบสอดคล้องกับโจทย์
กรณีนี้ไม่สามารถสรุปว่า C เป็นคำตอบที่ถูกของ หรือไม่
(อาจเป็นคำตอบที่ถูก หรือเป็นคำตอบที่ผิดก็ได้)

ตัวอย่าง

ขั้นตอนการตรวจว่าผลหารถูกหรือไม่ให้ทำดังนี้
1)หา a ซึ่งเป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวตั้ง
(เส้นสีแดง) กำจัด 5 และ 4 เพราะ 5 + 4 = 9
(เส้นสีเขียว) กำจัด 8 และ 4 เพราะ 8 + 1 = 9
เนื่องจากนำ 1 ออกมาจาก 4 เพื่อไปบวกกับ 8
ดังนั้น 4 - 1 = 3
a = 3
2)หา b ซึ่งเป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของตัวหาร
b = 2 + 4
b = 6
3)หา c ซึ่งเป็นเลขโดดที่เป็นตัวแทนของผลหาร โดยวิธีกำจัด 9
(เส้นสีแดง) กำจัด 3 และ 6 เพราะ 3 + 6 = 9
c = 5
4)ตรวจสอบว่า a = c x b หรือไม่
3 = 5 x 6 = 30 ต้องการผลคูณเป็นเลขโดดตัวเดียว
ดังนั้น 30 = 3 + 0 = 3
3 = 3
เนื่องจาก a = c x b จึงสรุปว่าคำตอบสอบคล้องกับโจทย์


เทคนิคการตรวจคำตอบตอนที่ 2 หน้า 1 หน้าถัดไป

ผู้ชม 5,669 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.