ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

ผู้จัดทำห้องติวคณิตศาสตร์ออนไลน์


ผู้ชม 14,286 ผู้ลงคะแนน 197 คะแนนเฉลี่ย 5
ผมจบปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะสถิติประยุกต์ (Computer Science) ปีพ.ศ.2529

ผมเริ่มเป็นติวเตอร์กวดวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีปีสุดท้ายที่จุฬาฯ คณะเศรษฐศาสตร์ (Quantitative Economics) เมื่อปีพ.ศ.2526 ผมเป็นติวเตอร์กวดวิชาคณิตศาสตร์มามากกว่า 30 ปี
สอนทั้งระดับประถม, มัธยมต้น, มัธยมปลาย, SAT และ GMAT

ปัญหาที่พบบ่อยคือนักเรียนที่พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่ดี เริ่มตระหนักถึงปัญหาของตัวเองเมื่อเรียนถึงม.6 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

แม้นักเรียนจะพยายามเรียนกวดวิชาจากหลายแห่งแล้วก็ช่วยได้ไม่มาก เนื่องจากเนื้อหาที่สอนในโรงเรียนกวดวิชาเป็นเนื้อหาของมัธยมปลาย ที่ต้องใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย แต่นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาตั้งแต่มัธยมต้นจึงเรียนเนื้อหาของมัธยมปลายไม่รู้เรื่อง

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่อง หากไม่เข้าใจพื้นฐานจะต่อยอดไม่ได้

ในกรณีนี้จำเป็นต้องกลับไปเรียนเนื้อหาของมัธยมต้นใหม่ในเรื่องที่ยังไม่เข้าใจ แต่นักเรียนมัธยมปลายมักไม่อยากเข้าไปนั่งเรียนร่วมห้องกับน้องมัธยมต้น เพราะอาย และรู้สึกเหมือนถูกทำโทษให้เรียนซ้ำชั้น

ผู้ปกครองหลายท่านจึงแก้ปัญหาโดยส่งนักเรียนมาให้ผมสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อให้ปูพื้นฐานใหม่ การสอนแบบตัวต่อตัวเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดี เพราะผมสามารถย้อนกลับไปสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก่อน ถ้าเนื้อหานั้นเป็นพื้นฐานแต่นักเรียนยังไม่เข้าใจดีพอ เช่นนักเรียนไม่สามารถทำโจทย์พีชคณิตที่อยู่ในรูปเศษส่วนได้ เพราะไม่เข้าใจเนื้อหาของเศษส่วนดีพอ ผมสามารถย้อนกลับไปสอนเรื่องเศษส่วนซึ่งเป็นเนื้อหาของชั้นประถมก่อน โดยนักเรียนไม่รู้สึกว่าเรียนซ้ำชั้น เพราะแท้จริงแล้วเนื้อหาคณิตศาสตร์ต่อเนื่องกัน แต่ถูกแบ่งให้เรียนทีละส่วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

การสอนแบบตัวต่อตัวมีข้อจำกัดคือ นักเรียนได้เรียนทีละคน เพื่อข้ามข้อจำกัดนี้ ผมจึงนำเนื้อหาคณิตศาสตร์และเทคนิคต่าง ๆ ที่สอนมาทำเป็นวิดีโอคลิปและบทเรียนไว้บนเว็บ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศได้เรียนพร้อมกัน นักเรียนสามารถเลือกเรียนเฉพาะเรื่องที่ตนไม่เข้าใจ เรียนจากที่ไหนก็ได้ เลือกเรียนเวลาใดก็ได้ เรียนซ้ำกี่รอบก็ได้

บทเรียนแต่ละบทจะมีคำแนะนำว่าเนื้อหาในบทเรียนนั้นต่อเนื่องมาจากเรื่องใด เพื่อให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องนั้นก่อน โดยมีลิงค์ให้นักเรียนคลิกเพื่อกลับไปทบทวนเรื่องนั้น นักเรียนจะไม่รู้สึกลำบากใจที่ต้องย้อนกลับไปเรียนเรื่องนั้นใหม่ถ้าตัวเองยังไม่เข้าใจ แม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเนื้อหาของชั้นประถมหรือชั้นมัธยมต้น เพราะเป็นบทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนเองได้บนเว็บ ไม่ต้องไปนั่งเรียนร่วมกันคนอื่น

ในทางกลับกัน นักเรียนที่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว สามารถเรียนล่วงหน้าได้ เพราะแต่ละบทเรียนมีคำแนะนำว่าเนื้อหาของบทเรียนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับบทเรียนใด เมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาของบทเรียนนั้นเข้าใจแล้ว สามารถคลิกลิงค์ไปเรียนเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องได้ หมายถึงนำความรู้ความเข้าใจจากบทเรียนนั้นไปเรียนเรื่องอื่นที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกัน เป็นการต่อยอดความรู้ขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องคอยเรียนในห้องเรียนพร้อมนักเรียนคนอื่น วิธีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพสูงได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่

แบบฝึกหัดเป็นสิ่งที่ใช้ทดสอบว่านักเรียนเข้าใจจริงหรือไม่ บ่อยครั้งที่นักเรียนคิดว่าเรียนเข้าใจแล้ว แต่เมื่อทำโจทย์แบบฝึกหัดไม่ได้ นักเรียนจะรู้ตัวว่ายังเข้าใจไม่ดีพอ การทำโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลากหลายช่วยให้นักเรียนได้มุมมองหลายมิติ โดยเฉพาะโจทย์ยาก จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาอย่างแตกฉาน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการเตรียมตัวเพื่อลงสนามสอบแข่งขัน

แบบฝึกหัดที่จัดให้นักเรียนฝึก เป็นโจทย์ข้อสอบที่รวบรวมจากสนามสอบต่าง ๆ โจทย์ทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำอย่างละเอียด โดยเฉพาะโจทย์ที่ยากมากจะมีเฉลยเป็นวิดีโอคลิปเพิ่มเติม

สมพงษ์ ฐิตะสมบูรณ์
โทร. 0869986810
sompong_thitasomboon@yahoo.comแจ้งปัญหาการใช้งาน

หรือเสนอแนะความคิดเห็น


ผู้ชม 14,287 ผู้ลงคะแนน 197 คะแนนเฉลี่ย 5
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.