ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

สี่เหลี่ยม

สารบัญเรื่อง สี่เหลี่ยม
หน้า 1 สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
สร้างรูปสี่เหลี่ยมจากเส้นทแยงมุม 2 เส้น
หน้า 2 สี่เหลี่ยมจัตุรัส
หน้า 3 สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
หน้า 4 สี่เหลี่ยมผืนผ้า
หน้า 5 สี่เหลี่ยมด้านขนาน
หน้า 6 สี่เหลี่ยมรูปว่าว
หน้า 7 สี่เหลี่ยมคางหมู
หน้า 8 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 9 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
หน้า 10 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 3
หน้า 11 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 4
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
มุม
เส้นขนาน
สามเหลี่ยม


จำนวนผู้ชม 3,901 จำนวนผู้ลงคะแนน 13 คะแนนเฉลี่ย 2


สี่เหลี่ยม หน้า 1 หน้าถัดไป


เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

นักเรียนควรเรียนเรื่อง มุม, เส้นขนาน, และ สามเหลี่ยม ก่อนเรียนเรื่อง สี่เหลี่ยม
เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นความรู้พื้นฐานที่นำมาต่อยอดเพื่อเรียนเรื่อง สี่เหลี่ยม
ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ ขอให้กลับไปทบทวนตามลิงค์ที่อยู่บนหัวบทเรียนนี้

สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

สี่เหลี่ยมคือรูปที่ถูกปิดล้อมด้วยเส้น 4 เส้น
ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า
เมื่อลากเส้นทแยงมุม DB จะได้รูปสามเหลี่ยม 2 รูป
ผลบวกมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม = 180°
ผลบวกมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมใดๆ = 180° + 180° = 360°


ในรูปสี่เหลี่ยม สามารถลากเส้นทแยงมุมได้ 2 เส้น
เส้นทแยงมุม 2 เส้น ตัดกัน
จุดตัดแบ่งเส้นทแยงมุมออกเป็น 4 ส่วน
ถ้าด้าน 4 ด้านของสี่เหลี่ยมยาวไม่เท่ากัน
เส้นทแยงมุม 2 เส้นจะยาวไม่เท่ากัน
จุดตัดแบ่งเส้นทแยงมุมออกเป็น 4 ส่วนที่ยาวไม่เท่ากัน


สร้างรูปสี่เหลี่ยม จากเส้นทแยงมุม 2 เส้น

AC และ BD เป็นเส้นตรง 2 เส้นที่ยาวไม่เท่ากัน

เส้นตรง AC ตัดกับเส้นตรง BD ที่จุด O

จุด O แบ่งเส้นตรง AC และ BD ออกเป็นเส้นตรง 4 เส้น

ซึ่งยาวไม่เท่ากัน ได้แก่เส้น AO, OC, BO และ OD


ลากเส้น 4 เส้นเชื่อมจุดปลายของเส้นทแยงมุมเข้าดัวยกัน

ได้แก่เส้น AB, เส้น BC, เส้น CD และ เส้น DA ตามลำดับ

เส้น 4 เส้นที่ปิดล้อมเส้นทแยงมุมเป็นเส้นที่ยาวไม่เท่ากัน

สี่เหลี่ยม ABCD จึงเป็นสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

สี่เหลี่ยม หน้า 1 หน้าถัดไป
 
 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว
ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.