ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ทศนิยมตอนที่ 1
สารบัญ
หน้า 1 ความหมาของเลขทศนิยม
หน้า 2 10 ยกกำลัง
หน้า 3 เขียนเลขทศนิยมในรูปกระจาย
หน้า 4 ค่าประมาณ/ปัดเศษทศนิยม
หน้า 5 การเปรียบเทียบเลขทศนิยม

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบ ทศนิยม ชุดที่ 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เศษส่วน
ทศนิยมตอนที่ 2
ทศนิยมตอนที่ 3

วิดีโอสอนทศนิยมตอนที่ 1
ความรู้พื้นฐานของเลขทศนิยม

  
ผู้ชม 9,089 ผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4


ทศนิยมตอนที่ 1 หน้า 1 หน้าถัดไป


เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

"เศษส่วน" และ "ทศนิยม" เป็นเครื่องมือสำหรับใช้แสดงปริมาณสิ่งของที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม สองเรื่องนี้มีแนวคิดบางอย่างร่วมกัน และสามารถแปลงกลับไปมาได้ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม นักเรียนจึงควรมีความเข้าใจเรื่อง เศษส่วน ก่อนเรียนเรื่องทศนิยม ถ้านักเรียนยังไม่ได้เรียนเรื่องเศษส่วน หรือยังไม่เข้าใจเรื่องเศษส่วนขอให้ทบทวนเรื่องเศษส่วนก่อนตามลิงค์เรื่องเศษส่วนที่อยู่ที่ส่วนบนของบทเรียนนี้

ความหมาของเลขทศนิยม

หมูปิ้ง 1 ไม้ครึ่ง เขียนเป็นจำนวนคละ = 1 ไม้
จากคุณสมบัติของเศษส่วนที่ว่า เมื่อคูณทั้งเศษและส่วนด้วยเลขจำนวนเดียวกัน เศษส่วนจะมีค่าเท่าเดิม
นำ 5 ไปคูณทั้งเศษและส่วนของ
= =
ดังนั้น หมูปิ้ง 1 ไม้
= 1 ไม้
= 1 ไม้

ทำไมต้องแปลง 'ส่วน' เป็น '10'

เหตุผลที่ต้องแปลง 'ส่วน' เป็น '10' เพราะระบบตัวเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเป็นเลขฐาน 10
เลขฐาน 10 หมายถึงมีสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นเลขโดด 10 ตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
การนับเลขแต่ละหลักจะนับรอบละ 10 เมื่อครบ 10 แล้วทดไปหลักถัดไปที่อยู่ทางซ้าย เช่น

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 เมื่อนับครบ 1 รอบหลักหน่วยเป็น 0
และทด 1 ไปหลักถัดไปทางซ้าย (หลักสิบ)

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 การนับรอบถัดไป หลักหน่วยกลับไปเริ่มที่ 1 ใหม่
เมื่อนับครบ 1 รอบ หลักหน่วยเป็น 0
และทด อีก 1 ไปหลักถัดไปทางซ้าย
หลักสิบจึงกลายเป็น 1 + 1 = 2

เนื่องจาก ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายเกิดจากการทดเลขจากทางขวาเมื่อนับครบ 10
ดังนั้น ค่าประจำหลักของหลักทางซ้ายจึงเป็น 10 เท่าของค่าประจำหลักของหลักทางขวา เช่น
ค่าประจำหลักสิบเป็น 10 เท่าของหลักหน่วย
ค่าประจำหลักร้อยเป็น 10 เท่าของหลักสิบ
ค่าประจำหลักพันเป็น 10 เท่าของหลักร้อย
:
:
ถ้ามองจากขวาไปซ้าย ( ... หลักพัน ← หลักร้อย ← หลักสิบ ← หลักหน่วย ... ) แต่ละหลักมีค่าประจำหลักเพิ่มขึ้น 10 เท่า (คูณด้วย 10)
ถ้ามองจากซ้ายไปขวา ( ... หลักพัน → หลักร้อย → หลักสิบ → หลักหน่วย ... ) แต่ละหลักมีค่าประจำหลักลดลง 10 เท่า (หารด้วย 10)

เนื่องจาก 1 เป็นจำนวนเต็มที่มีค่าน้อยที่สุด จำนวนที่มีค่าน้อยกว่า 1 จะไม่ใช่จำนวนเต็ม
จึงใส่ . (จุด) ไว้ทางขวาของเลข 1 เพื่อบอกให้รู้ว่า ตัวเลขที่อยู่ทางขวาของ . เป็นตัวเลขที่บอกปริมาณของสิ่งที่ไม่ใช่จำนวนเต็ม

ค่าประจำหลักที่อยู่ทางซ้ายของเลข 1 แต่ละหลักมีค่าเพิ่มขึ้น 10 เท่า (คูณด้วย 10)
ค่าประจำหลักที่อยู่ทางขวาของเลข 1 แต่ละหลักมีค่าลดลง 10 เท่า (หารด้วยด้วย 10)

เลข 2 ที่อยู่ทางซ้ายของเลข 1 มีค่าประจำหลักเพิ่มขึ้น 10 เท่า
ดังนั้น เลข 2 ที่อยู่ทางซ้ายของเลข 1 มีค่า = 2 x 10 = 20
เลข 2 ที่อยู่ทางขวาของเลข 1 (ทศนิยมตำแหน่งที่ 1 ) มีค่าประจำหลักลดลง 10 เท่า
ดังนั้น เลข 2 ที่อยู่ทางขวาของเลข 1 มีค่า = 2 ÷ 10
= เศษ 2 ส่วน 10

เลข 3 ที่อยู่ทางซ้ายของเลข 1 อยู่ที่หลักร้อย ซึ่ง มีค่าประจำหลักเพิ่มขึ้น 10 เท่าของหลักสิบ
ดังนั้นค่าประจำหลักร้อย = 10 x 10 = 100

เลข 3 ที่อยู่ทางซ้ายของเลข 1 มีค่า = 3 x 100 = 300

เลข 3 ที่อยู่ทางขวาของเลข 1 (ทศนิยมตำแหน่งที่สอง ) มีค่าประจำหลักลดลง 10 เท่าของค่าประจำหลักของทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง
ดังนั้นค่าประจำหลักของทศนิยมตำแหน่งที่สอง = เศษ 1 ส่วน 10 ÷ 10
= เศษ 1 ส่วน 100
เลข 3 ที่อยู่ทางขวาของเลข 1 มีค่า = 3 ÷ 100
= เศษ 3 ส่วน 100

เลข 4 ที่อยู่ทางซ้ายของเลข 1 อยู่ที่หลักพัน ซึ่ง มีค่าประจำหลักเพิ่มขึ้น 10 เท่าของหลักร้อย
ดังนั้นค่าประจำหลักพัน = 10 x 100 = 1,000
เลข 4 ที่อยู่ทางซ้ายของเลข 1 มีค่า = 4 x 1,000 = 4,000

เลข 4 ที่อยู่ทางขวาของเลข 1 (ทศนิยมตำแหน่งที่สาม ) มีค่าประจำหลักลดลง 10 เท่าของค่าประจำหลักของทศนิยมตำแหน่งที่สอง
ดังนั้นค่าประจำหลักของทศนิยมตำแหน่งที่สาม = เศษ 1 ส่วน 100 ÷ 10
= เศษ 1 ส่วน 1000
เลข 4 ที่อยู่ทางขวาของเลข 1 มีค่า = 4 ÷ 1000
= เศษ 4 ส่วน 1000

การเขียนตัวเลขบอกปริมาณสิ่งของที่มีทั้งจำนวนเต็มและจำนวนไม่เต็มอยู่ด้วยกัน นอกจากเขียนในรูปจำนวนคละแล้ว ยังสามารถเขียนในรูป "ทศนิยม" โดยใช้ . (จุด) คั่นระหว่างจำนวนเต็มและจำนวนไม่เต็ม

หมูปิ้ง 1 ไม้ สามารถเขียนในรูปทศนิยม ดังนี้
หมูปิ้ง 1 ไม้ = 1.5 ไม้
ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของจุดคือจำนวนเต็ม
'1' คือจำนวนเต็ม
ตัวเลขที่อยู่ทางขวาของจุดคือเศษส่วนซึ่งมีส่วนเป็น 10
แต่แสดงเฉพาะตัวเศษ และตัดตัวส่วนออก
จากตัวอย่าง เลข 5 คือ "เศษ" สำหรับเลข 10 ซึ่งเป็น "ส่วน" ถูกตัดออก
ตัวเลขทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง คือเศษส่วนที่มี "ส่วน" เป็น 10

หมูปิ้ง 1.5 ไม้ ตัวเลขแต่ละหลักสื่อความหมายดังนี้

ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของ . หมายถึงจำนวนเต็ม
ตัวเลขที่อยู่ทางขวาของ . หมายถึงเศษส่วน

1 เป็นจำนวนเต็ม หมายถึงหมูปิ้ง 1 ไม้เต็ม
.5 เป็นเศษ หมายถึงไม้ที่สองมีเนื้อหมูไม่เต็มไม้ มีเนื้อหมูเพียง เศษ 5 ส่วน 10

หมูปิ้ง 1.52 ไม้ (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) มีความหมายว่าอย่างไร

1 เป็นจำนวนเต็ม หมายถึงหมูปิ้ง 1 ไม้เต็ม
5 เป็นเลขทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งมีส่วนเป็น 10
ดังนั้น หมูปิ้งไม้ที่สองมีเนื้อหมูไม่เต็มไม้ มีเนื้อหมูเพียง เศษ 5 ส่วน 10

2 เป็นเลขทศนิยมตำแหน่งที่สองซึ่งมีส่วนเป็น 100
ดังนั้น หมูปิ้งไม้ที่สามมีเนื้อหมูไม่เต็มไม้ มีเนื้อหมูเพียง เศษ 2 ส่วน 100

ภาพของหมูปิ้ง 1.52 ไม้เป็นดังนี้

ไม้ที่ 1 ไม้ที่ 2 ไม้ที่ 3
1 . 5 2
1 + +

ทศนิยมตอนที่ 1 หน้า 1 หน้าถัดไป

ผู้ชม 9,089 ผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 ความหมาของเลขทศนิยม
หน้า 2 10 ยกกำลัง
หน้า 3 เขียนเลขทศนิยมในรูปกระจาย
หน้า 4 ค่าประมาณ/ปัดเศษทศนิยม
หน้า 5 การเปรียบเทียบเลขทศนิยม

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบ ทศนิยม ชุดที่ 1
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.