ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

ทศนิยมตอนที่ 2
วิดีโอสอนทศนิยมตอนที่ 2
ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน

ผู้ชม 79 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0
เนื้อหาของวิดีโอ

- แปลงทศนิยมเป็นเศษส่วน
- แปลงเศษส่วนเป็นทศนิยม
- เปรียบเทียบเลขทศนิยมกับเลขเศษส่วน

เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

วิดีโอนี้สอนความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน เนื้อหาบางส่วนมีความเกี่ยวข้องกับเลขเศษส่วน นักเรียนจึงต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับเลขเศษส่วนก่อนดูวิดีโอนี้ นอกจากนี้นักเรียนยังต้องเรียนทศนิยมตอนที่ 1 ก่อน เพื่อปูความรู้พื้นฐานของเลขทศนิยมซึ่งนำมาใช้ในการเรียนทศนิยมตอนที่ 2

ถ้านักเรียนยังไม่มีพื้นความรู้เกี่ยวกับทศนิยม และ เศษส่วนขอแนะนำให้ชมวิดีโอสอนทศนิยมและเศษส่วนตอนที่ 1 - 7 ก่อน
ตามลิงค์ข้างล่างนี้

ทศนิยมตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทศนิยม

เศษส่วนตอน 1 เปรียบเทียบเศษส่วน

เศษส่วนตอน 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ

เศษส่วนตอน 3 บวกเศษส่วน

เศษส่วนตอน 4 ลบเศษส่วน

เศษส่วนตอน 5 คูณเศษส่วน

เศษส่วนตอน 6 หารเศษส่วน

เศษส่วนตอน 7 เศษซ้อน

เอกสารประกอบเนื้อหาของวิดีโอ "ทศนิยมตอนที่ 2" ถูกนำเสนอไว้บนเว็บเพื่อให้นักเรียนทบทวนได้ง่าย หลังจากชมวิดีโอแล้ว นักเรียนสามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหาของวิดีโอนี้บนเว็บ โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเนื้อหาของวิดีโอ ...


แบบฝึกหัดข้อสอบ

แบบฝึกหัดข้อสอบ ทศนิยม ชุดที่ 2
 
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.