ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ทศนิยมตอนที่ 3
สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขทศนิยม
หน้า 2 ลบเลขทศนิยม
หน้า 3 คูณเลขทศนิยม
หน้า 4 หารเลขทศนิยม
หน้า 5 ตัดทอนตัวเลขให้น้อยลง
หน้า 6 ปัดเศษทศนิยมในชีวิตจริง

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบ ทศนิยม ชุดที่ 3
แบบฝึกหัดข้อสอบ ทศนิยม ชุดที่ 4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทศนิยมตอนที่ 1
ทศนิยมตอนที่ 2

วิดีโอสอนทศนิยมตอนที่ 3
บวกลบคูณหารเลขทศนิยม

  
ผู้ชม 931 ผู้ลงคะแนน 6 คะแนนเฉลี่ย 2

ทศนิยมตอนที่ 3 หน้า 1 หน้าถัดไป

เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

เนื้อหา "ทศนิยม" ถูกแบ่งเป็น 3 ตอน ซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องกัน
ทศนิยมตอนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเลขทศนิยม
ทศนิยมตอนที่ 2 ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วน
ทศนิยมตอนที่ 3 เป็นการคำนวณเลขทศนิยม
นักเรียนจำเป็นต้องเรียนตอนที่ 1 และ 2 ก่อนที่จะเริ่มเรียนตอนที่ 3
ถ้านักเรียนยังไม่ได้เรียนตอนที่ 1 และ 2 ขอให้กลับไปเรียนตอนที่ 1 และ 2 จากลิงค์ที่อยู่ด้านบนของบทเรียนนี้

บวกเลขทศนิยม

เนื่องจากจำนวนเต็มและทศนิยมแต่ละหลักมีค่าเพิ่มขึ้น 10 เท่า (จากขวาไปซ้าย) หรือลดลง 10 เท่า (จากซ้ายไปขวา) ดังนั้น
การบวกเลขทศนิยมจึงใช้หลักการเดียวกับการบวกเลขจำนวนเต็ม โดยปฏิบัติดังนี้
1. วางตัวตั้งและตัวบวกให้เลขโดดในแต่ละหลักอยู่ในแนวเดียวกัน
2. บวกเลขโดดทีละหลัก จากขวาไปซ้าย
3. ถ้าได้ผลบวกเป็นเลข 2 หลัก (ได้ผลบวกมากกว่า 9) ให้ใส่หลักหน่วยไว้ แล้วทดหลักสิบไปทางซ้าย

ตัวอย่างที่ 1

0.736 + 0.593 = ?

บวกเลขทศนิยม วางเลขโดดของตัวตั้งและตัวบวกแต่ละหลักให้อยู่ในแนวเดียวกัน
เริ่มจากวาง . "จุด" ของตัวตั้ง ตัวบวกและคำตอบให้อยู่ในแนวเดียวกัน
บวกเลขโดดทีละหลักจากขวาไปซ้าย
ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 6 + 3 = 9
ทศนิยมตำแหน่งที่ 2 3 + 9 = 12 ใส่ "2" แล้ว ทด "1" ไปทางซ้าย
ทศนิยมตำแหน่งที่ 1 1 + 7 + 5 = 13 ใส่ "3" แล้ว ทด "1" ไปทางซ้าย
จำนวนเต็ม 1 + 0 + 0 = 1

ดังนั้น 0.736 + 0.593 = 1.329

ตัวอย่างที่ 2

37 + 0.64 = ?

บวกเลขทศนิยม จำนวนเต็มมีจุดทศนิยมอยู่ถัดจากหลักหน่วย ซึ่งปกติจะละไว้
37 = 37.00
วาง . "จุด" ของตัวตั้ง ตัวบวกและคำตอบให้อยู่ในแนวเดียวกัน
ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายของจุดคือจำนวนเต็ม
ตัวเลขที่อยู่ทางขวาของจุดคือทศนิยม
ในแต่ละหลัก ช่องที่ไม่มีเลขโดดหมายถึง "0" (แสดงเป็นสีเทา)
ทศนิยมตำแหน่งที่ 2 0 + 4 = 4
ทศนิยมตำแหน่งที่ 1 0 + 6 = 6
จำนวนเต็มหลักหน่วย 7 + 0 = 7
จำนวนเต็มหลักสิบ 3 + 0 = 3
ดังนั้น 37 + 0.64 = 37.64


ตัวอย่างที่ 3

16.513 + 3.66 = ?

บวกเลขทศนิยม วาง . "จุด" ของตัวตั้ง ตัวบวก และคำตอบให้อยู่ในแนวเดียวกัน
ในแต่ละหลัก ช่องที่ไม่มีเลขโดดหมายถึง "0" (แสดงเป็นสีเทา)
ทศนิยมตำแหน่งที่ 3 3 + 0 = 3
ทศนิยมตำแหน่งที่ 2 1 + 6 = 7
ทศนิยมตำแหน่งที่ 1 5 + 6 = 11 ใส่ "1" แล้ว ทด "1" ไปทางซ้าย
จำนวนเต็มหลักหน่วย 1 + 6 + 3 = 10 ใส่ "0" แล้ว ทด "1" ไปทางซ้าย
จำนวนเต็มหลักสิบ 1 + 1 + 0 = 2
ดังนั้น 16.513 + 3.66 =20.173


ทศนิยมตอนที่ 3 หน้า 1 หน้าถัดไป


ผู้ชม 931 ผู้ลงคะแนน 6 คะแนนเฉลี่ย 2

สารบัญ
หน้า 1 บวกเลขทศนิยม
หน้า 2 ลบเลขทศนิยม
หน้า 3 คูณเลขทศนิยม
หน้า 4 หารเลขทศนิยม
หน้า 5 ตัดทอนตัวเลขให้น้อยลง
หน้า 6 ปัดเศษทศนิยมในชีวิตจริง
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.