ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

แผนผัง

สารบัญเรื่อง แผนผัง
หน้า 1 ทิศ
หน้า 2 มาตราส่วน
หน้า 3 ตัวอย่างข้อสอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่
อัตราส่วน
อัตราเร็ว
บัญญัติไตรยางค์


จำนวนผู้ชม 3,374 จำนวนผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


แผนผัง หน้า 1 หน้าถัดไป


แผนผัง

แผนผัง เป็นการแสดงรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ โดยการย่อขนาดลงบนกระดาษ มีลักษณะเป็นภาพที่มองจากด้านบน ใช้แสดงบริเวณที่มีพื้นที่ขนาดไม่ใหญ่มาก เช่น ชุมชน ในการเขียนหรืออ่านแผนผังต้องพิจารณา
(1) ทิศ
(2) มาตราส่วน


ทิศ

การวางสิ่งปลูกสร้างลงในแผนผัง ต้องวางให้ถูกทิศตามสถานที่จริง แผนผังส่วนใหญ่กำหนดให้ขอบบนของกระดาษเป็นทิศเหนือ ขอบล่างเป็นทิศใต้ ขอบขวาเป็นทิศตะวันออก ขอบซ้ายเป็นทิศตะวันตก

การหาทิศในสถานที่จริงใช้เข็มทิศ ถ้าไม่มีเข็มทิศให้สังเกตพระอาทิตย์ ทิศที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า คือทิศตะวันออก เมื่อยืนหันขวามือไปทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น (ทิศตะวันออก) ด้านซ้ายมือคือทิศตะวันตก ด้านหน้าคือทิศเหนือ ด้านหลังคือทิศใต้

ทิศหลักมี 4 ทิศ ได้แก่
ทิศเหนือ (ด้านบนของแผนผัง)
ทิศใต้ (ด้านล่างของแผนผัง)
ทิศตะวันออก (ด้านขวาของแผนผัง)
ทิศตะวันตก (ด้านซ้ายของแผนผัง)

ทิศที่อยู่ติดกันทำมุมฉาก (90°) ซึ่งกันและกัน

ทิศที่อยู่ในแนวกลางของทิศหลักมี 4 ทิศ ได้แก่
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
(อยู่ระหว่างทิศตะวันออกและทิศเหนือ)
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
(อยู่ระหว่างทิศตะวันออกและทิศใต้)
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
(อยู่ระหว่างทิศตะวันตกและทิศเหนือ)
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
(อยู่ระหว่างทิศตะวันตกและทิศใต้)ตัวอย่าง

จากรูป

โรงพยาบาลอยู่ทางทิศใดของบ้าน ?

โรงพยาบาลอยู่ทางทิศใดของวัด ?

วัดอยู่ทางทิศใดของบ้าน ?
จากรูป

โรงพยาบาลอยู่ทางทิศใดของบ้าน ?

วัดอยู่ทางทิศใดของบ้าน ?

ใช้บ้านเป็นจุดอ้างอิง

วางลูกศร 4 ทิศไว้ที่ตำแหน่งของบ้าน

หัวลูกศรใด ? ชี้ไปที่โรงพลาบาล

โรงพยาบาลอยู่ทางทิศเหนือของบ้าน

หัวลูกศรใด ? ชี้ไปที่โรงวัด

วัดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านจากรูป

โรงพยาบาลอยู่ทางทิศใดของวัด ?

ใช้วัดเป็นจุดอ้างอิง

วางลูกศร 4 ทิศไว้ที่ตำแหน่งของวัด

หัวลูกศรใด ? ชี้ไปที่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
เกมศัทพ์ 500 คำ ชั้นป.1-ป.2-ป.3

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบชั้นป.1-ป.2-ป.3 เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.1-ป.2-ป.3
เกมศัทพ์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6แผนผัง หน้า 1 หน้าถัดไป
 
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.