ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เทคนิคการแก้สมการพีชคณิต
สารบัญ

หน้า 1 เรื่องที่ต้องเรียนก่อน
สมการและคำตอบของสมการ
หน้า 2 หลักการแก้สมการ
หน้า 3 ตรวจคำตอบของสมการ
หน้า 4 เทคนิคคิดลัด
สิ่งที่นักเรียนมักทำผิด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
พีชคณิตพื้นฐาน
โจทย์ปัญหาสมการ

  
ผู้ชม 274,240 ผู้ลงคะแนน 268 คะแนนเฉลี่ย 4


เทคนิคการแก้สมการ หน้า 1 หน้าถัดไป


บทเรียนนี้สอนเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการแก้สมการพีชคณิต 1 ตัวแปร ซึ่งเป็นเทคนิคพื้นฐานที่นักเรียนต้องนำไปใช้ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาสมการ นอกจากนี้ เทคนิคเหล่านี้ยังถูกนำไปต่อยอดสำหรับการเรียนสมการพีชคณิตที่ซับซ้อนมากขึ้นในระดับมัธยมศึกษา

เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

นักเรียนต้องเรียนเรื่อง พีชคณิตพื้นฐาน ก่อน เพราะเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในบทเรียนนี้ มาจากคุณสมบัติพื้นฐานของพีชคณิต ถ้านักเรียนยังไม่ได้เรียนพีชคณิตพื้นฐาน หรือยังเรียนไม่เข้าใจ ขอให้กลับไปทบทวนที่ลิงค์ที่อยู่ที่ส่วนหัวของบทเรียนนี้

สมการคืออะไร

สมการ คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย “=” แสดงความเท่ากันของจำนวนสองจำนวน จำนวนหนึ่งอยู่ทางซ้าย อีกจำนวนหนึ่งอยู่ทางขวา โดยมี "=" อยู่ตรงกลาง

ตัวอย่าง x + 1 = 3

จำนวนที่อยู่ทางซ้ายคือ "x + 1"
จำนวนที่อยู่ทางขวาคือ "3"
"=" อยู่ตรงกลาง คั่นระหว่างจำนวนที่อยู่ทางซ้าย กับจำนวนที่อยู่ทางขวา

คำตอบของสมการ

คำตอบของสมการ คือ จำนวนที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้ด้านซ้ายของสมการมีค่าเท่ากับด้านขวาของสมการ นั่นคือค่าของตัวแปรที่ทำให้สมการเป็นจริง

ตัวอย่าง x + 1 = 3

ถ้า "x" มีค่าเป็น "2" จะทำให้สมการเป็นจริง

x + 1 = 3
แทน x ด้วย 2
2 + 1 = 3
3 = 3

เมื่อแทน x ด้วย 2 แล้ว ทำให้ด้านซ้ายของสมการ มีค่าเท่ากับ ด้านขวาของสมการ ดังนั้น คำตอบของสมการคือ x = 2

ตัวอย่าง 2y - 1 = y + 2


y = 2 เป็นคำตอบของสมการนี้หรือไม่ ?

2y - 1 = y + 2
แทน y ด้วย 2
2(2) - 1 2 + 2
4 - 1 4
3 4
ด้านซ้ายของสมการ มีค่าไม่เท่ากับ ด้านขวาของสมการ
ดังนั้น y = 2 ไม่ใช่คำตอบของสมการนี้

y = 3 เป็นคำตอบของสมการนี้หรือไม่ ?

2y - 1 = y + 2
แทน y ด้วย 3
2(3) - 1 = 3 + 2
6 - 1 = 5
5 = 5
ด้านซ้ายของสมการ มีค่าเท่ากับ ด้านขวาของสมการ
ดังนั้น y = 3 เป็นคำตอบของสมการนี้

การแก้สมการ คือ การหาค่าของตัวแปรที่ทำให้ด้านซ้ายของสมการ มีค่าเท่ากับ ด้านขวาของสมการ หรือกล่าวอีกความหมายหนึ่งการแก้สมการคือการหาค่าของตัวแปรที่ทำให้สมการเป็นจริง

เทคนิคการแก้สมการ หน้า 1 หน้าถัดไป

ผู้ชม 274,240 ผู้ลงคะแนน 268 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ

หน้า 1 เรื่องที่ต้องเรียนก่อน
สมการและคำตอบของสมการ
หน้า 2 หลักการแก้สมการ
หน้า 3 ตรวจคำตอบของสมการ
หน้า 4 เทคนิคคิดลัด
สิ่งที่นักเรียนมักทำผิด
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.