ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 1

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของเศษส่วน
หน้า 2 เปรียบเทียบเศษส่วน
หน้า 3 เทคนิคการเปรียบเทียบเศษส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

วิดีโอสอนการเปรียบเทียบเศษส่วน


ผู้ชม 74,024 ผู้ลงคะแนน 32 คะแนนเฉลี่ย 3


เปรียบเทียบเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป


ความหมายของเศษส่วน

เราใช้จำนวนนับสำหรับนับสิ่งของในชีวิตประจำวัน เช่นนับหมูปิ้ง

countable number
หมูปิ้ง 1 ไม้
countable numberจำนวนนับ
หมูปิ้ง 2 ไม้
countable numberจำนวนเต็มบวกcountable number
หมูปิ้ง 3 ไม้

จำนวนนับคือจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 เป็นต้นไป 1, 2, 3, . . . .

ถ้าสิ่งของที่ต้องการนับไม่ใช่จำนวนเต็มจะนับอย่างไร ?

จำนวนนับ
หมูปิ้งไม้ที่ 1
เศษ 3 ส่วน 4
หมูปิ้งไม้ที่ 2
เศษ 2 ส่วน 4
หมูปิ้งไม้ที่ 3
เศษ 1 ส่วน 4
หมูปิ้งไม้ที่ 4

หมูปิ้งไม้ที่ 1 เป็นจำนวนเต็มเพราะมีหมูปิ้งเต็มไม้
หมูปิ้งไม้ที่ 2, 3 และ 4 ไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะมีหมูปิ้งไม่เต็มไม้

จำเป็นต้องมีตัวเลขที่เขียนขึ้นเพื่อสื่อให้รู้ว่าหมูปิ้งไม้ที่ 2, 3 และ 4 เป็นหมูปิ้งที่ไม่เต็มไม้ และบอกปริมาณเนื้อหมูที่เสียบอยู่บนไม้ได้ด้วย เช่น บอกให้รู้ว่าหมูปิ้งไม้ที่ 3 มีเนื้อหมูมากกว่าหมูปิ้งไม้ที่ 4

ตัวเลขที่ทำหน้าที่นี้คือ เลขเศษส่วน

นำเนื้อหมู 1 ไม้มาหั่นเป็น 4 ชิ้น เท่าๆกัน เศษ 4 ส่วน 4
หยิบเนื้อหมูออกจากไม้ 1 ชิ้นเหลือเนื้อหมูอยู่บนไม้เพียง 3 ชิ้น เศษ 3 ส่วน 4

มีเนื้อหมูอยู่บนไม้ 3 ชิ้นจากทั้งหมด 4 ชิ้น
ใช้สัญลักษณ์ เศษ 3 ส่วน 4 บอกให้รู้ว่ามีเนื้อหมูอยู่บนไม้ 3 ชิ้นจากทั้งหมด 4 ชิ้น
เรียก เศษ 3 ส่วน 4 ว่า "เศษส่วน"

เศษส่วน ประกอบด้วยเลข 2 จำนวนซึ่งถูกคั่นด้วยเส้นตรง
เลขจำนวนหนึ่งอยู่เหนือเส้นตรงเรียกว่า "เศษ"
เลขอีกจำนวนหนึ่งอยู่ใต้เส้นตรงเรียกว่า "ส่วน"

fraction 3 over 4อ่านว่า "เศษ 3 ส่วน 4"
เรียก "3" ว่า "เศษ"
เรียก "4" ว่า "ส่วน"
"เศษ" คือจำนวนเนื้อหมูที่อยู่บนไม้
"ส่วน" คือจำนวนเนื้อหมูทั้งหมด


fraction 4 over 4 = เศษ 4 ส่วน 4หมายถึง มีเนื้อหมูอยู่บนไม้ 4 ชิ้นจากทั้งหมด 4 ชิ้น
เมื่อต่อ 4 ชิ้นเล็กให้อยู่ติดกันจะเห็นเป็น 1 ไม้เต็ม
fraction 3 over 4 = เศษ 3 ส่วน 4หมายถึง มีเนื้อหมูอยู่บนไม้ 3 ชิ้นจากทั้งหมด 4 ชิ้น
เมื่อต่อ 3 ชิ้นเล็กให้อยู่ติดกันจะเห็นเป็น 1 ชิ้นใหญ่
fraction 3 over 4
fraction 2 over 4 = เศษ 2 ส่วน 4หมายถึง มีเนื้อหมูอยู่บนไม้ 2 ชิ้นจากทั้งหมด 4 ชิ้น
เมื่อต่อ 2 ชิ้นเล็กให้อยู่ติดกันจะเห็นเป็น 1 ชิ้นกลาง
fraction 2 over 4
fraction 1 over 4 = เศษ 1 ส่วน 4หมายถึง มีเนื้อหมูอยู่บนไม้ 1 ชิ้นจากทั้งหมด 4 ชิ้น
เห็นเนื้อหมูอยู่บนไม้เพียง 1 ชิ้นเล็ก
fraction 0 over 4 = เศษ 0 ส่วน 4มีเนื้อหมูอยู่บนไม้ 0 ชิ้นจากทั้งหมด 4 ชิ้น
หมายถึงไม่มีเนื้อหมูอยู่บนไม้

"0" (เลขศูนย์) หมายถึง "ไม่มี"
ถ้าตัวเศษเป็น 0 ไม่ว่าตัวส่วนจะเป็นเลขใด ก็มีความหมายเหมือนกันคือ "ไม่มี"
ดังนั้น เศษ 0 ส่วน a = 0 เสมอ ไม่ว่า a จะเป็นเลขจำนวนใด

เศษ 4 ส่วน 0 = ?
เศษ 4 ส่วน 0หมายถึง มีเนื้อหมูอยู่บนไม้ 4 ชิ้นจากทั้งหมด 0 ชิ้น ?
ตัวส่วนเป็น 0 บอกให้รู้ว่าไม่มีเนื้อหมู
แล้วเนื้อหมู 4 ชิ้น(ตัวเศษ) ได้มาจากไหน ?

สัญลักษณ์เศษ 4 ส่วน 0 มีความหมายขัดแย้งในตัวมันเองจึงใช้สื่อความหมายไม่ได้
ดังนั้น เศษ a ส่วน 0 จึงไม่มีค่า(ไม่สามารถหาค่าได้) ไม่ว่า a จะเป็นเลขจำนวนใด
ตัวส่วนทำหน้าที่เป็นตัวหาร
(ดูรายละเอียดในเศษส่วนตอนที่ 6 หารเศษส่วน)

จึงสรุปเป็นกฏทางคณิตศาสตร์ว่า ตัวหารต้องไม่เป็น 0


เปรียบเทียบเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป

  
ผู้ชม 74,025 ผู้ลงคะแนน 32 คะแนนเฉลี่ย 3

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของเศษส่วน
หน้า 2 เปรียบเทียบเศษส่วน
หน้า 3 เทคนิคการเปรียบเทียบเศษส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.