ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน

สารบัญ
หน้า 1 ลบเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
ลบเศษส่วน ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 2 จำนวนเต็ม - เศษส่วนแท้
จำนวนเต็ม - จำนวนคละ
จำนวนเต็ม - เศษเกิน
หน้า 3 จำนวนคละ - จำนวนคละ
ลำดับการคำนวณ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 4 ลบเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

วิดีโอสอนลบเศษส่วน


ผู้ชม 55,295 ผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4


ลบเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป


ลบเศษส่วน ด้วยเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากัน

fraction 3 over 4 - fraction 1 over 4 = fraction 2 over 4
fraction 3 over 4 - fraction 1 over 4 = fraction 2 over 4
มีเนื้อหมูอยู่บนไม้ 3 ชิ้น หยิบออก 1 ชิ้น เหลือเนื้อหมูกี่ชิ้น ?

เหลือเนื้อหมู = 3 - 1 = 2 ชิ้น


การลบเศษส่วนเมื่อตัวส่วนเท่ากัน ให้นำตัวเศษไปลบกัน
ตัวเศษของคำตอบ = ตัวเศษของตัวตั้ง - ตัวเศษของตัวลบ
ตัวส่วนของคำตอบ = ตัวส่วนของตัวตั้ง หรือตัวส่วนของตัวลบ ซึ่งเท่ากัน


fraction 3 over 4 - fraction 1 over 4 = fraction 2 over 4
= fraction 2 over 4

ทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

= fraction 1 over 2
= fraction 1 over 2
ให้สังเกตว่า ตัวส่วนไม่ได้ถูกใช้ในการคำนวณ
ตัวส่วนที่เท่ากันทำหน้าที่แค่บอกให้รู้ว่าเนื้อหมูแต่ละชิ้นมีขนาดเท่ากัน
ตัวส่วนเป็น 4 หมายถึงหมูปิ้ง 1 ไม้เต็มประกอบด้วยเนื้อหมู 4 ชิ้น

ลบเศษส่วน ด้วยเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน

fraction 3 over 4 - fraction 1 over 8 = ?
fraction 3 over 4 - fraction 1 over 8 = ?
มีเนื้อหมูอยู่บนไม้ 3 ชิ้นใหญ่ หยิบออก 1 ชิ้นเล็ก
เหลือเนื้อหมูกี่ชิ้น ?

ตัวส่วนที่ไม่เท่ากันบอกให้รู้ว่าขนาดของชิ้นเนื้อหมูไม่เท่ากัน
มีเนื้อหมูเป็นชิ้นใหญ่ แต่ต้องการหยิบชิ้นเล็กออก จะหยิบอย่างไร ?
ไม่สามารถหยิบออกได้ทันทีเพราะขนาดของชิ้นไม่เท่ากัน
ต้องหั่นชิ้นใหญ่(ตัวตั้ง)ให้เป็นชิ้นเล็ก
เท่ากับขนาดของชิ้นที่ต้องการหยิบออก(ตัวลบ)

เศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากัน ไม่สามารถลบกันได้ทันที ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อน

fraction 3 over 4 = fraction 6 over 8
fraction 3 over 4 = fraction 6 over 8
หั่นเนื้อหมูชิ้นใหญ่ 3 ชิ้น แต่ละชิ้นหั่นเป็นชิ้นเล็ก 2 ชิ้นเท่าๆกัน
ได้เนื้อหมูชิ้นเล็ก = 3 x 2 = 6 ชิ้น
เนื้อหมู 3 ชิ้นใหญ่ = เนื้อหมู 6 ชิ้นเล็ก
fraction 3 over 4 = fraction 6 over 8
= fraction 6 over 8

ทำส่วนของตัวตั้งให้เท่ากับส่วนของตัวลบ โดยคูณทั้งเศษและส่วนด้วยเลขจำนวนเดียวกัน

fraction 3 over 4 - fraction 1 over 8 fraction 6 over 8 - fraction 1 over 8 = fraction 5 over 8
fraction 3 over 4 - fraction 1 over 8 =
fraction 6 over 8 - fraction 1 over 8
=
fraction 6 over 8 - fraction 1 over 8
= fraction 5 over 8

fraction 3 over 4 - fraction 1 over 8 = ?

ตัวส่วนที่ไม่เท่ากัน บอกให้รู้ว่าขนาดชิ้นเนื้อหมูของตัวตั้งและตัวลบไม่เท่ากัน

ต้องปรับขนาดของชิ้นเนื้อหมูให้เท่ากัน โดยทำตัวส่วนให้เท่ากัน
โจทย์ข้อนี้มี 2 ทางเลือกในการทำตัวส่วนให้เท่ากัน
1) คูณทั้งเศษและส่วนของตัวตั้งด้วย 2
(หั่นชิ้นใหญ่แต่ละชิ้นเป็นชิ้นเล็ก 2 ชิ้นเท่าๆกัน)
2) หารทั้งเศษและส่วนของตัวลบด้วย 2
(ต่อชิ้นเล็ก 2 ชิ้นเข้าด้วยกัน กลายเป็นชิ้นใหญ่ 1 ชิ้น)

คูณทั้งเศษและส่วนของตัวตั้งด้วย 2

fraction 3 over 4 - fraction 2 over 8 =
fraction 6 over 8 - fraction 2 over 8

=

fraction 6 over 8 - fraction 2 over 8

=

fraction 4 over 8

ทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

=

fraction 1 over 2

=

fraction 1 over 2

หารทั้งเศษและส่วนของตัวลบด้วย 2

fraction 3 over 4 - fraction 2 over 8 =
fraction 3 over 4 - fraction 1 over 4

=

fraction 3 over 4 - fraction 1 over 4

=

fraction 2 over 4

ทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

=

fraction 1 over 2

=

fraction 1 over 2


ถ้าไม่สามารถทำส่วนของตัวตั้งให้เท่ากับส่วนของตัวลบ และ
ไม่สามารถทำส่วนของตัวลบให้เท่ากับส่วนของตัวตั้ง
ให้
ทำส่วนของทั้งคู่ให้เท่ากับค.ร.น.ของส่วนของตัวตั้งและส่วนของตัวลบ

ตัวอย่างที่ 1

เศษ 2 ส่วน 3 - เศษ 1 ส่วน 2 = ?

ค.ร.น. ของ 3 และ 2 คือ 6 จึงทำ 'ส่วน' ของตัวตั้งและตัวลบเป็น 6

เศษ 2 ส่วน 3 - เศษ 1 ส่วน 2
=
เศษ 2 ส่วน 3 - เศษ 1 ส่วน 2
=
เศษ 4 ส่วน 6 - เศษ 3 ส่วน 6
= เศษ 1 ส่วน 6


ถ้ามีตัวลบหลายตัว ต้องทำทุกตัวให้มีส่วนเท่ากัน

ตัวอย่างที่ 2

เศษ 8 ส่วน 9 - เศษ 2 ส่วน 3 - เศษ 1 ส่วน 7 = ?

ค.ร.น. ของ 9, 3 และ 7 คือ 63 จึงทำ 'ส่วน' ของเศษส่วนทุกจำนวนเป็น 63

เศษ 8 ส่วน 9 - เศษ 2 ส่วน 3 - เศษ 1 ส่วน 7
=
เศษ 8 ส่วน 9 - เศษ 2 ส่วน 3 - เศษ 1 ส่วน 7

=

เศษ 56 ส่วน 63 - เศษ 42 ส่วน 63 - เศษ 9 ส่วน 63

=


=ลบเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 55,296 ผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญเรื่อง
หน้า 1 ลบเศษส่วน ตัวส่วนเท่ากัน
ลบเศษส่วน ตัวส่วนไม่เท่ากัน
หน้า 2 จำนวนเต็ม - เศษส่วนแท้
จำนวนเต็ม - จำนวนคละ
จำนวนเต็ม - เศษเกิน
หน้า 3 จำนวนคละ - จำนวนคละ
ลำดับการคำนวณ
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ชุดที่ 4 ลบเศษส่วน
 

Beautiful Music

Beautiful Music แหล่งรวมเพลงบรรเลงแสนไพเราะ บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด ถ้าคุณเป็นคนรักดนตรี ขอเชิญมาฟังดนตรีด้วยกัน โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.