ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน

สารบัญเรื่อง
หน้า 1 จำนวนเต็ม x เศษส่วน
หน้า 2 เศษส่วน x เศษส่วน
หน้า 3 ระวัง ! สิ่งที่นักเรียนมักทำผิด
หน้า 4 จำนวนเต็ม x จำนวนคละ
เลือกวิธีคูณให้เหมาะกับโจทย์
แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 5 คูณเศษส่วน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
ลำดับการคำนวณ

วิดีโอสอนคูณเศษส่วน


ผู้ชม 103,813 ผู้ลงคะแนน 40 คะแนนเฉลี่ย 5


คูณเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป


จำนวนเต็ม x เศษส่วน


fraction 1 over 4 + fraction 1 over 4 + fraction 1 over 4 = fraction 3 over 4
fraction 1 over 4 + fraction 1 over 4 + fraction 1 over 4 = fraction 3 over 4

การบวกตัวเลขที่เท่า ๆ กัน 3 จำนวน
สามารถหาคำตอบได้เร็วขึ้น
โดยใช้วิธีคูณด้วย 3


fraction 1 over 4 + fraction 1 over 4 + fraction 1 over 4 = 3 x fraction 1 over 4 = fraction 3 over 4 = fraction 3 over 4

การคูณมีคุณสมบัติการสลับที่
ดังนั้น 3 x fraction 1 over 4 = fraction 3 over 4 = fraction 3 over 4 = fraction 1 over 4 x 3

จากภาพนี้ สรุปว่า การคูณจำนวนเต็มด้วยเศษส่วน
หรือคูณเศษส่วนด้วยจำนวนเต็ม ให้คูณเฉพาะตัวเศษ


fraction 3 over 4 + fraction 3 over 4 + fraction 3 over 4 = fraction 4 over 4fraction 4 over 4fraction 1 over 4
fraction 3 over 4 + fraction 3 over 4 + fraction 3 over 4 =
2fraction 1 over 4
3 x fraction 3 over 4 = fraction 9 over 4
= fraction 9 over 4
แปลงเศษเกินเป็นจำนวนคละ
=
2fraction 1 over 4

เนื่องจากการคูณมีคุณสมบัติการสลับที่
ดังนั้น 6 x fraction 2 over 3 = fraction 2 over 3 x 6
6 x fraction 2 over 3 มีความหมายว่า "6 เท่าของ fraction 2 over 3 "
fraction 2 over 3 x 6 มีความหมายว่า "fraction 2 over 3 ของ 6 "

fraction of pork in dish

fraction 2 over 3 ของหมูปิ้ง 6 ไม้ คิดเป็นหมูปิ้งกี่ไม้ ? fraction 2 over 3 x 6 = ?

จัดหมูปิ้ง 6 ไม้ ใส่จาน 3 ใบ เท่า ๆ กัน
แต่ละจานมีหมูปิ้งกี่ไม้ ?

แต่ละจานมีหมูปิ้ง = 6 ÷ 3 = 2 ไม้

หยิบหมูปิ้งมา 2 จาน แต่ละจานมีหมูปิ้ง 2 ไม้
ได้หมูปิ้งกี่ไม้ ?

ได้หมูปิ้ง = 2 x 2 = 4 ไม้

จากภาพนี้
fraction 2 over 3 หมายถึง "หยิบหมูปิ้งมา 2 จานจากหมูปิ้งทั้งหมด 3 จาน"
fraction 2 over 3 ของ 6 หมายถึง "หยิบหมูปิ้งมา 2 จานจากทั้งหมด 3 จาน
ซึ่งแต่ละจานได้จากการแบ่งหมูปิ้ง 6 ไม้ ใส่จาน 3 ใบเท่าๆกัน"

ลำดับการคำนวณ fraction 2 over 3 ของหมูปิ้ง 6 ไม้คือ ( 6 ÷ 3 ) x 2
โจทย์เลขที่มีคูณและหารอยู่ด้วยกัน สามารถจัดลำดับการคำนวณใหม่โดยที่ได้คำตอบเท่ากัน
( 6 ÷ 3 ) x 2 = ( 6 x 2 ) ÷ 3
ดังนั้น การหาคำตอบของ fraction 2 over 3 ของ 6 จึงใช้วิธีนำ fraction 2 over 3 ไปคูณ 6 fraction 2 over 3 ของ 6 = fraction 2 over 3 x 6
fraction 2 over 3 x 6
=
fraction 2 over 3 6 ÷ 3 = 2 หมายถึง จัดหมูปิ้ง 6 ไม้ใส่จาน 3 ใบเท่า ๆ กัน
จานแต่ละใบมีหมูปิ้ง 2 ไม้
=
2 x 2 = 4 2 x 2 = 4 หมายถึง หยิบหมูปิ้งมา 2 จาน แต่ละจานมีหมูปิ้ง 2 ไม้
ได้หมูปิ้ง 4 ไม้
= 4


คูณเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 103,814 ผู้ลงคะแนน 40 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญเรื่อง
หน้า 1 จำนวนเต็ม x เศษส่วน
หน้า 2 เศษส่วน x เศษส่วน
หน้า 3 ระวัง ! สิ่งที่นักเรียนมักทำผิด
หน้า 4 จำนวนเต็ม x จำนวนคละ
เลือกวิธีคูณให้เหมาะกับโจทย์
แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 5 คูณเศษส่วน
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.