ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
สารบัญ
หน้า 1 คำแนะนำ การทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน
หน้า 2 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับบัญญัติไตรยางค์
หน้า 3 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับร้อยละ
หน้า 4 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับสมการ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาสมการ

วิดีโอสอนเทคนิคการทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน

  
ผู้ชม 1,062 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0


หน้าที่ผ่านมา โจทย์ปัญหาเศษส่วน หน้า 2 หน้าถัดไป


โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับบัญญัติไตรยางค์

โจทย์ปัญหาเศษส่วนมักไม่ได้หาคำตอบโดยใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนเพียงเรื่องเดียว โดยเฉพาะโจทย์ข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียน มักทดสอบความรู้หลายเรื่องในโจทย์ข้อเดียวกัน การหาคำตอบโดยวิธีเทียบบัญญัติไตรยางค์เป็นการคำนวณคำตอบแบบสัดส่วนซึ่งเป็นแนวคิดที่ใกล้เคียงกับเศษส่วน ดังนั้นบัญญัติไตรยางค์และเศษส่วนจึงมักไปคู่กัน

ตัวอย่างต่อไปนี้ แสดงการหาคำตอบโดยใชัความเข้าใจเรื่องเศษส่วนและบัญญัติไตรยางค์ ให้สังเกตว่าการหา "ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและจำนวน" ต้องอาศัยการวิเคราะห์และคำนวณ
ตัวอย่างที่ 2

ก่อนออกเดินทางมีน้ำมันเหลือ ของถัง จึงเติมน้ำมันเต็มถังแล้วออกเดินทาง
เมื่อขับรถยนต์ไป 270 กิโลเมตร ปรากฏว่าเหลือน้ำมันอยู่ ของถัง
รถยนต์ใช้น้ำมัน 1 ลิตร ต่อระยะทาง 9 กิโลเมตร และน้ำมันราคาลิตรละ 24 บาท

จงหาว่าก่อนออกเดินทางเติมน้ำมันกี่บาท


วิธีทำ

ก่อนเติมน้ำมันเต็มถัง มีน้ำมันอยู่ ของถัง
ดังนั้น เติมน้ำมัน =
- ของถัง
=
ของถัง ................. ( 1 )

เมื่อขับรถยนต์ไป 270 กิโลเมตร ปรากฏว่าเหลือน้ำมันอยู่ ของถัง
ดังนั้น ใช้น้ำมัน =
- ของถัง
=
ของถัง ................. ( 2 )

เทียบบัญญัติไตรยางค์ เพื่อหาจำนวนน้ำมันที่ถูกใช้ไป
ระยะทาง 9 กิโลเมตรใช้น้ำมัน 1 ลิตร
ระยะทาง 1 กิโลเมตรใช้น้ำมัน
เศษ 1 ส่วน 9 ลิตร
ระยะทาง 270 กิโลเมตรใช้น้ำมัน
เศษ 1 ส่วน 9 x 270 ลิตร
ระยะทาง 270 กิโลเมตรใช้น้ำมัน 30 ลิตร ................ ( 3 )

จาก ( 2 ) และ ( 3 )

*** ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและจำนวนน้ำมัน ***
น้ำมัน ของถัง = น้ำมัน 30 ลิตร ............. ( 4 )

จาก ( 1 )

หาว่า น้ำมัน ของถัง = น้ำมันกี่ลิตร

จาก ( 4 ) ทำตัวส่วนให้เป็น 10

น้ำมัน ของถัง = น้ำมัน 30 ลิตร
น้ำมัน ของถัง = น้ำมัน 30 ลิตร
น้ำมัน ของถัง =
น้ำมัน ลิตร
น้ำมัน ของถัง =
น้ำมัน x 9 ลิตร

เติมน้ำมัน x 9 ลิตร ราคาน้ำมันลิตรละ 24 บาท

เติมน้ำมันเป็นเงิน = จำนวนน้ำมัน x ราคาน้ำมัน
=
x 9 x 24
= 810 บาท

หน้าที่ผ่านมา โจทย์ปัญหาเศษส่วน หน้า 2 หน้าถัดไป

ผู้ชม 1,062 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

สารบัญ
หน้า 1 คำแนะนำ การทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน
หน้า 2 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับบัญญัติไตรยางค์
หน้า 3 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับร้อยละ
หน้า 4 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับสมการ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.