ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
สารบัญ
หน้า 1 คำแนะนำ การทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน
หน้า 2 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับบัญญัติไตรยางค์
หน้า 3 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับร้อยละ
หน้า 4 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับสมการ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาสมการ

วิดีโอสอนเทคนิคการทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน

  
ผู้ชม 1,038 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา โจทย์ปัญหาเศษส่วน หน้า 3 หน้าถัดไป


โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับร้อยละ(%)

ร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์(%) คือเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 แนวคิดพื้นฐานของร้อยละจึงเหมือนแนวคิดของเศษส่วน ดังนั้น ร้อยละ เศษส่วน และบัญญัติไตรยางค์ จึงสามารถอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันได้อย่างกลมกลืน

ตัวอย่างที่ 3

โรงงานแห่งหนึ่ง 60% ของคนงานเป็นแรงงานต่างด้าว
ของแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานลาว
ของแรงงานต่างด้าวเป็นแรงงานกัมพูชา
แรงงานต่างด้าวที่เหลืออีก 256 คนเป็นแรงงานพม่า

จงหาว่าโรงงานแห่งนี้มีแรงงานไทยกี่คน


วิธีทำ

แรงงานลาว + แรงงานกัมพูชา =
+
=
+
=
+
=
ของแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวที่เหลือเป็นแรงงานพม่า

แรงงานพม่า =
-
=
ของแรงงานต่างด้าว

โจทย์กำหนดให้มีแรงงานพม่า 256 คน

*** ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและจำนวนแรงงาน ***
ของแรงงานต่างด้าว
= 256 คน
ของแรงงานต่างด้าว
=
คน
ของแรงงานต่างด้าว
=
x 15 คน
แรงงานต่างด้าวทั้งหมด = 960 คน


60% ของคนงานเป็นแรงงานต่างด้าว

แรงงานไทย = 100% - 60% = 40%

60% ของคนงาน = 960 คน
1% ของคนงาน =
คน
40% ของคนงาน =
x 40 คน
แรงงานไทย = 640 คน

หน้าที่ผ่านมา โจทย์ปัญหาเศษส่วน หน้า 3 หน้าถัดไป

ผู้ชม 1,038 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 คำแนะนำ การทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน
หน้า 2 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับบัญญัติไตรยางค์
หน้า 3 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับร้อยละ
หน้า 4 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับสมการ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.