ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
สารบัญ
หน้า 1 คำแนะนำ การทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน
หน้า 2 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับบัญญัติไตรยางค์
หน้า 3 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับร้อยละ
หน้า 4 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับสมการ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาสมการ

วิดีโอสอนเทคนิคการทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน

  
ผู้ชม 1,286 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 5


หน้าที่ผ่านมา โจทย์ปัญหาเศษส่วน หน้า 4


โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับสมการ

โจทย์สมการที่มีเศษส่วน ให้แก้ปัญหาโดยใช้สมการเป็นหลัก เศษส่วนเป็นเพียงส่วนประกอบ ถ้ามีเศษส่วนอยู่ในประโยคสัญลักษณ์ (สมการ) ให้กำจัด "ตัวส่วน" ออกจากสมการ โดยคูณทั้งสองข้างด้วย "ตัวส่วน" ถ้าในสมการมี "ตัวส่วน" หลายตัว ให้คูณทั้ง 2 ข้างของสมการด้วย "ค.ร.น. ของตัวส่วน "

ทบทวนเนื้อหาเรื่อง
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน


ตัวอย่างที่ 4ภาชนะ 2 ใบ แต่ละใบมีจำนวนลูกกวาดต่างกัน

ถ้าเทลูกกวาดจากภาชนะทั้ง 2 ใบมารวมกันได้ลูกกวาดทั้งหมด 390 ลูก
ถ้าตักลูกกวาด เศษ 2 ส่วน 5 ของลูกกวาดในภาชนะใบที่ 1 ไปใส่ในภาชนะใบที่ 2
จะทำให้จำนวนลูกกวาดในภาชนะทั้ง 2 ใบเท่ากัน

ถามว่า ภาชนะ 2 ใบนี้มีลูกกวาดต่างกันกี่ลูก


วิธีทำ

ลูกกวาดในภาชนะใบที่ 1 + ลูกกวาดในภาชนะใบที่ 2 = 390
ลูกกวาดในใบที่ 2 = 390 - ลูกกวาดในใบที่ 1 ......... ( 1 )

ใหั y เป็นลูกกวาดในภาชนะใบที่ 1 ........... ( 2 )
แทน ( 2 ) ลงใน ( 1 )
ลูกกวาดในภาชนะใบที่ 2 = 390 - y ......... ( 3 )

เศษ 2 ส่วน 5 ของลูกกวาดในภาชนะใบที่ 1 = เศษ 2 ส่วน 5y
หลังจาก ตักลูกกวาด เศษ 2 ส่วน 5 ของลูกกวาดในภาชนะใบที่ 1 ไปใส่ในภาชนะใบที่ 2 แล้ว
ภาชนะใบที่ 1 มีลูกกวาด = y - เศษ 2 ส่วน 5y ลูกกวาดลดลงเพราะถูกตักออก
ภาชนะใบที่ 2 มีลูกกวาด = 390 - y + เศษ 2 ส่วน 5y ลูกกวาดเพิ่มขึ้นเพราะได้รับจากภาชนะใบที่ 1
ทำให้จำนวนลูกกวาดในภาชนะทั้ง 2 ใบเท่ากัน

y - เศษ 2 ส่วน 5y
=
390 - y + เศษ 2 ส่วน 5y
5( y - เศษ 2 ส่วน 5y )
=
5( 390 - y + เศษ 2 ส่วน 5y )คูณทั้ง 2 ข้างด้วย 5 เพื่อกำจัด 'ตัวส่วน'
5y - 5(เศษ 2 ส่วน 5y )
=
5(390) - 5y + 5(เศษ 2 ส่วน 5y )แจกแจง 5 เข้าไปใน ( )
5y - 2y
=
1,950 - 5y + 2y

3y

=

1,950 - 3y

3y + 3y

=

1,950

6y

=

1,950

y

=

1,950 ÷ 6

y

=

325 ........... ( 4 )

จาก ( 2 ), ( 3 ) และ ( 4 )

ภาชนะใบที่ 1 มีลูกกวาด 325 ลูก
ภาชนะใบที่ 2 มีลูกกวาด 390 - 325 = 65 ลูก

ภาชนะ 2 ใบนี้มีลูกกวาดต่างกัน = 325 - 65 = 260 ลูก


หน้าที่ผ่านมา โจทย์ปัญหาเศษส่วน หน้า 4

ผู้ชม 1,286 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 คำแนะนำ การทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน
หน้า 2 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับบัญญัติไตรยางค์
หน้า 3 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับร้อยละ
หน้า 4 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับสมการ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)
 

Beautiful Music

Beautiful Music แหล่งรวมเพลงบรรเลงแสนไพเราะ บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด ถ้าคุณเป็นคนรักดนตรี ขอเชิญมาฟังดนตรีด้วยกัน โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.