ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
วิดีโอสอนเทคนิคการทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน

ผู้ชม 610 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 5


เนื้อหาของวิดีโอ

นักเรียนมักทำข้อสอบโจทย์ปัญหาเศษส่วนแบบไม่มีการวางแผน เมื่ออ่านโจทย์ข้อสอบก็ลงมือทดเลขทันที โดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเลขที่คำนวณในกระดาษทดนั้นนำไปตอบสิ่งที่โจทย์ถามได้อย่างไร เมื่อทดเลขหมดจนไม่เหลืออะไรให้ทดแล้วยังไม่สามารถตอบสิ่งที่โจทย์ถาม นักเรียนจึงรู้ตัวว่าไม่สามารถทำโจทย์ข้อนั้น ต้องทิ้งสิ่งที่เสียเวลาคำนวณไว้ในกระดาษทดทั้งหมดแล้วข้ามไปทำข้อใหม่

เมื่อเริ่มข้อใหม่ก็ใช้พฤติกรรมแบบเดิม ทำข้อสอบแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ แล้วทิ้ง ปัญหานี้จะไม่เกิด ถ้านักเรียนวางแผนการคำนวณก่อนลงมือทดเลข การวางแผนทำให้นักเรียนรู้ตัวตั้งแต่แรกว่า สามารถทำโจทย์ข้อสอบข้อนั้นได้หรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียเวลาทดเลข ให้ข้ามข้อนั้นไปตั้งแต่แรก เพื่อเก็บเวลาไว้ทำข้อง่าย ๆ จะได้คะแนนมากกว่าพยายามทำทุกข้อ แต่ทำไม่สำเร็จ หมดเวลาไปกับการทำแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ แล้วทิ้ง ทำให้เสียโอกาสทำข้อง่าย

วิดีโอนี้สอนเทคนิคการทำข้อสอบโจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยแนะนำหลักการคิดและการวางแผนคำนวณ มีตัวอย่างข้อสอบตั้งแต่โจทย์ปัญหาแบบง่ายๆ จนถึงโจทย์ปัญหาซ้บซ้อนที่มีหลายเรื่องอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกัน เช่น
มีทั้งเศษส่วนและบัญญัติไตรยางค์อยู่ในโจทย์ปัญหาข้อเดียกัน หรือ
มีทั้งเศษส่วนและร้อยละ(%)อยู่ในโจทย์ปัญหาข้อเดียกัน หรือ
มีทั้งเศษส่วนและสมการอยู่ในโจทย์ปัญหาข้อเดียกัน

... คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเนื้อหาของวิดีโอ ...


แบบฝึกหัดข้อสอบ

แบบฝึกหัดข้อสอบ โจทย์ปัญหาเศษส่วน

แบบฝึกหัดข้อสอบ โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)
 
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.