ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
สารบัญ
หน้า 1 คำแนะนำ การทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน
หน้า 2 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับบัญญัติไตรยางค์
หน้า 3 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับร้อยละ
หน้า 4 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับสมการ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน ตอนที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
เศษส่วน ตอนที่ 3 บวกเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 4 ลบเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 5 คูณเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 6 หารเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วน
เศษส่วน ตอนที่ 8 โจทย์ปัญหาสมการ

วิดีโอสอนเทคนิคการทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน

  
ผู้ชม 7,419 ผู้ลงคะแนน 8 คะแนนเฉลี่ย 4


โจทย์ปัญหาเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป


เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

นักเรียนจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องเศษส่วนก่อนเรียนบทเรียนนี้ เพราะบทเรียนนี้ไม่ได้สอนเศษส่วนตั้งแต่พื้นฐาน แต่เป็นการต่อยอดให้แก่นักเรียนที่มีความเข้าใจเรื่องเศษส่วนแล้ว บทเรียนนี้นำเสนอเทคนิคการทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนที่นักเรียนเข้าใจแล้ว จากบทเรียนเรื่องเศษส่วน ตั้งแต่ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 7

ถ้านักเรียนยังไม่ได้เรียนบทเรียนเรื่องเศษส่วน 7 ตอนแรก ขอแนะนำให้กลับไปเรียนก่อนตามลิงค์ที่อยู่ที่ส่วนบนของบทเรียนนี้

นอกจากนี้ นักเรียนควรทบทวนเนื้อหาเรื่อง
บัญญัติไตรยางค์
ร้อยละ
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
เพราะความรู้เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเศษส่วนด้วย


คำแนะนำ การทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน

อ่านโจทย์ปัญหาแลัวจับประเด็นต่อไปนี้

1) ฐานของเศษส่วน
เศษส่วนที่โจทย์กำหนดให้ หรือ เศษส่วนที่โจทย์ถาม เป็นเศษส่วนของฐานใด เช่น เศษส่วนของทั้งหมด, เศษส่วนของที่เหลือ ฯลฯ

2) ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและจำนวน
หากโจทย์ต้องการคำตอบเป็นจำนวน โจทย์จะกำหนดความสัมพันธ์ของเศษส่วนและจำนวนไว้ในโจทย์เสมอ โจทย์อาจไม่ได้กำหนดไว้ตรง ๆ บางครั้งนักเรียนต้องวิเคราะห์และคำนวณเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและจำนวน

"ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและจำนวน" ทำหน้าที่เป็นประตูที่เปิดเส้นทางให้เดินไปสู่คำตอบ นักเรียนต้องหาความสัมพันธ์นี้ แล้วใช้ความสัมพันธ์นี้โยงไปหาคำตอบของโจทย์ข้อนั้น ถ้านักเรียนหาความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ จะกลายเป็นคนหลงทางที่ไม่พบทางออก ไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหน

3) นำสิ่งที่ได้จาก 1) และ 2) มาประกอบกันเพื่อคำนวณหาคำตอบ


ตัวอย่างที่ 1

(สามารถหาความสัมพันธ์ของเศษส่วนและจำนวนได้อย่างง่าย)

พี่ดื่มน้ำส้มครึ่งแก้ว แล้วน้องดื่มต่ออีก ของที่เหลือ

และเหลือน้ำส้มในแก้วอีก 100 มิลลิลิตร ถามว่า

1) น้องดื่มน้ำส้มกี่มิลลิลิตร

2) เหลือน้ำส้มคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของแก้ว


วิธีทำ

พี่ดื่มน้ำส้มครึ่งแก้ว จึงเหลือน้ำส้มครึ่งแก้ว

น้องดื่มต่ออีก ของที่เหลือ = น้องดื่ม ของครึ่งแก้ว
แบ่งน้ำส้มครึ่งแก้วออกเป็น 4 ส่วน

น้องดื่มไป 3 ส่วน จึงเหลือ 1 ส่วน
หลังจากน้องดื่มแล้วเหลือน้ำส้ม ของน้ำส้มครึ่งแก้ว

เหลือน้ำส้มในแก้ว 100 มิลลิลิตร

*** ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและจำนวนน้ำส้ม ***
น้ำส้ม ของครึ่งแก้ว = น้ำส้ม 100 มิลลิลิตร ............. ( 1 )
เป็น 3 เท่าของ
ของครึ่งแก้ว = 3 x ของครึ่งแก้ว ........................ ( 2 )

แทน ( 1 ) ลงใน ( 2 )

ของครึ่งแก้ว = 3 x 100 มิลลิลิตร
= 300 มิลลิลิตร

น้องดื่มน้ำส้ม 300 มิลลิลิตร

มีน้ำส้มเหลืออยู่ในแก้ว = ของครึ่งแก้ว
แก้วครึ่งบนถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน (สีเขียว)
แก้วครึ่งล่างถูกแบ่งเป็น 4 ส่วน (สีดำ)
แก้วทั้งใบถูกแบ่งเป็น 8 ส่วนเท่ากัน

ดังนั้น ของครึ่งแก้ว = ของแก้ว


หาคำตอบโดยไม่ใช้รูปภาพ

น้ำส้ม ของครึ่งแก้ว =
ของ ของแก้ว
=
x ของแก้ว
=
ของแก้ว

เหลือน้ำส้มคิดเป็น ของแก้ว

โจทย์ปัญหาเศษส่วน หน้า 1 หน้าถัดไป

ผู้ชม 7,419 ผู้ลงคะแนน 8 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 คำแนะนำ การทำโจทย์ปัญหาเศษส่วน
หน้า 2 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับบัญญัติไตรยางค์
หน้า 3 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับร้อยละ
หน้า 4 โจทย์ปัญหาเศษส่วนกับสมการ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาเศษส่วน
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.