ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของ ห.ร.ม.
หน้า 2 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธียูคลิด
หน้า 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
ตัวประกอบของจำนวนนับ
เทคนิคหารเลขเร็ว
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)
ค.ร.น. และ ห.ร.ม.

วิดีโอสอนห.ร.ม. (หารร่วมมาก)


ผู้ชม 139,256 ผู้ลงคะแนน 99 คะแนนเฉลี่ย 5


ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) หน้า 1 หน้าถัดไป


เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

ก่อนที่จะเรียนเรื่อง ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) นักเรียนควรเรียนเรื่อง "จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ" ก่อน เพราะ เนื้อหาของ ห.ร.ม. ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่อง จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเรื่องจำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ ให้กลับไปทบทวนเรื่องจำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบก่อน

ความหมายของ ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

ให้ D เป็นจำนวนที่หาร 12 และ 18 ลงตัว
D มีค่าได้มากที่สุดเท่าใด ?
D เป็นจำนวนใดได้บ้าง ?
D = 2 ได้ไหม ? ทดสอบโดยนำ 2 ไปหาร 12 12 ÷ 2 หารลงตัว
ทดสอบโดยนำ 2 ไปหาร 18 18 ÷ 2 หารลงตัว
2 หาร 12 และ 18 ลงตัว ดังนั้น D = 2 ได้

2 คือจำนวนที่มากที่สุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัวใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่ เพราะมีจำนวนอื่นที่มีค่ามากกว่า 2 และหาร 12 และ 18 ลงตัว เช่น 3
D = 3 ได้เพราะ 12 ÷ 3 หารลงตัว
18 ÷ 3 หารลงตัว

3 คือจำนวนที่มากที่สุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัวใช่หรือไม่ ?

ยังไม่ใช่ เพราะยังมี 6 ซึ่งมีค่ามากกว่า 3 และหาร 12 และ 18 ลงตัว
D = 6 ได้เพราะ 12 ÷ 6 หารลงตัว
18 ÷ 6 หารลงตัว

6 คือจำนวนที่มากที่สุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัวใช่หรือไม่ ?

ใช่ เพราะไม่มีจำนวนที่มากกว่า 6 และหาร 12 และ 18 ลงตัว
ค่าที่มากที่สุดของ D คือ 6
6 คือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดที่หาร 12 และ 18 ลงตัว
เรียก 6 ว่า ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) ของ 12 และ 18

ห.ร.ม. ของจำนวนเต็มสองจำนวนซึ่งไม่เป็นศูนย์พร้อมกัน คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่หารทั้งสองจำนวนนั้นลงตัว


วิธีหา ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)

การหา ห.ร.ม. ทำได้ 3 วิธี
1) หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
2) หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหาร โดยหารตัวตั้งทุกตัวด้วยตัวประกอบร่วม
3) หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหารแบบยูคลิด


ห.ร.ม. (หารร่วมมาก) หน้า 1 หน้าถัดไป
  
ผู้ชม 139,257 ผู้ลงคะแนน 99 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 ความหมายของ ห.ร.ม.
หน้า 2 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีแยกตัวประกอบ
หน้า 3 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธีตั้งหาร
หน้า 4 หา ห.ร.ม. ด้วยวิธียูคลิด
หน้า 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
แบบฝึกหัดข้อสอบ
ห.ร.ม. (หารร่วมมาก)
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.