ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%)

สารบัญ
หน้า 1 เรื่องที่ต้องเรียนก่อน
ความหมายของร้อยละ
หน้า 2 ร้อยละเท่าใด หรือกี่เปอร์เซ็นต์
ฐานของร้อยละ
หน้า 3 แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขเศษส่วน'
แปลง 'เลขเศษส่วน' เป็น 'เลขเปอร์เซ็นต์'
แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขทศนิยม'
แปลง 'เลขทศนิยม' เป็น 'เปอร์เซ็นต์'
หน้า 4 เทคนิคคิดเร็ว : กี่เปอร์เซ็นต์
หน้า 5 เทคนิคคิดเร็ว : กี่บาท กี่คน กี่หน่วย

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 4

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เปรียบเทียบเศษส่วน
เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
บวกเศษส่วน
ลบเศษส่วน
คูณเศษส่วน
หารเศษส่วน
การคำนวณเลขทศนิยม
บัญญัติไตรยางค์
เทคนิคการแก้สมการ

  
ผู้ชม 244,810 ผู้ลงคะแนน 94 คะแนนเฉลี่ย 5

ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%) หน้า 1 หน้าถัดไป


เปอร์เซ็นต์ (%) หรือ ร้อยละ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่พบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น การลดราคาสินค้า การจัดรายการส่งเสริมการขาย การคิดภาษี การคิดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เงินกู้ การซื้อสินค้าเงินผ่อน ฯลฯ นอกจากนี้เปอร์เซ็นต์ยังใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบสิ่งที่มีฐานต่างกัน โดยปรับฐานให้เท่ากัน คือปรับฐานให้เป็น 100 ซึ่งเป็นที่มาของ "ร้อยละ"

เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

นักเรียนควรมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง เศษส่วน และ บัญญัติไตรยางค์ ก่อนที่จะเรียนเรื่องร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์(%) เพราะ 2 เรื่องนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานที่นำมาต่อยอดเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์(%) ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจ 2 เรื่องนี้ ขอแนะนำให้กลับไปทบทวนตามลิงค์ที่อยู่บนหัวบทเรียนนี้

ความหมายของร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์(%)


ตัวอย่างที่ 1

ชงน้ำแดง 2 แก้ว

แก้วเล็กใส่น้ำหวาน 3 ช้อน ใส่น้ำเปล่า 20 ช้อน
ได้น้ำแดงในแก้ว 3 + 20 = 23 ช้อน

แก้วใหญ่ใส่น้ำหวาน 7 ช้อน ใส่น้ำเปล่า 50 ช้อน
ได้น้ำแดงในแก้ว 7 + 50 = 57 ช้อน

เมื่อนำน้ำแดง 2 แก้วมาชิม ถามว่าแก้วไหนหวานกว่า ?

เปรียบเทียบความหวานของน้ำแดง 2 แก้วนี้ยาก เพราะปริมาณน้ำเปล่าไม่เท่ากัน
ถ้าใช้ปริมาณน้ำเปล่าเท่ากัน แก้วที่ใส่น้ำหวานมากกว่าจะหวานกว่า

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบปริมาณน้ำหวานที่ละลายอยู่ในน้ำแดง
จึงต้องปรับปริมาณน้ำเปล่าให้เท่ากัน


ปรับให้เท่ากับเท่าใด ?

ในทางทฤษฏีปรับให้เท่ากับเท่าใดก็ได้ ขอเพียงให้เท่ากัน
แต่ในทางปฏิบัตินิยม ปรับให้เป็น 100 เพราะตัวเลข 100 คำนวณง่าย และเข้าใจง่าย
จึงเป็นตัวเลขที่ถูกใช้อ้างอิงเป็นสากลและมีชื่อเฉพาะว่า "ร้อยละ" หรือ เปอร์เซ็นต์(%)

น้ำแดงแก้วเล็ก

ใส่น้ำเปล่า 20 ช้อน ใส่น้ำหวาน 3 ช้อน

เพิ่มน้ำเปล่าขึ้น 5 เท่า จึงเพิ่มน้ำหวานขึ้น 5 เท่า
เพื่อให้ได้ความหวานเท่าเดิม


ใส่น้ำเปล่า 20x5 ช้อน ใส่น้ำหวาน 3x5 ช้อน

ปรับปริมาณน้ำเปล่าของแก้วเล็กให้เป็น 100 ช้อน
เพื่อใช้เปรียบเทียบกับแก้วใหญ่


ใส่น้ำเปล่า 100 ช้อน ใส่น้ำหวาน 15 ช้อน ........... ( 1 )


น้ำแดงแก้วใหญ่

ใส่น้ำเปล่า 50 ช้อน ใส่น้ำหวาน 7 ช้อน

เพิ่มน้ำเปล่าขึ้น 2 เท่า จึงเพิ่มน้ำหวานขึ้น 2 เท่า
เพื่อให้ได้ความหวานเท่าเดิม


ใส่น้ำเปล่า 50x2 ช้อน ใส่น้ำหวาน 7x2 ช้อน

ปรับปริมาณน้ำเปล่าของแก้วใหญ่ให้เป็น 100 ช้อน
เพื่อใช้เปรียบเทียบกับแก้วเล็ก


ใส่น้ำเปล่า 100 ช้อน ใส่น้ำหวาน 14 ช้อน ........... ( 2 )


จาก ( 1 ) และ ( 2 )
แก้วเล็กใส่น้ำหวาน 15 ช้อน ละลายในน้ำเปล่า 100 ช้อน
แก้วใหญ่ใส่น้ำหวาน 14 ช้อน ละลายในน้ำเปล่า 100 ช้อน
ปริมาณน้ำเปล่าเท่ากัน แก้วเล็กใส่น้ำหวานมากกว่า
ดังนั้น น้ำแดงในแก้วเล็กหวานกว่าน้ำแดงในแก้วใหญ่แก้วเล็กมีน้ำเปล่า 100 ช้อน ใส่น้ำหวาน 15 ช้อน มีความหมายว่า "ใส่น้ำหวานร้อยละ 15 ของน้ำเปล่า" หรือ "ใส่น้ำหวาน 15% ของน้ำเปล่า"

แก้วใหญ่มีน้ำเปล่า 100 ช้อน ใส่น้ำหวาน 14 ช้อน มีความหมายว่า "ใส่น้ำหวานร้อยละ 14 ของน้ำเปล่า" หรือ "ใส่น้ำหวาน 14% ของน้ำเปล่า"ตัวอย่างที่ 2

ชงน้ำแดง 2 แก้ว
แก้วเล็กใส่น้ำหวาน 15% ของน้ำเปล่า
แก้วใหญ่ใส่น้ำหวาน 14% ของน้ำเปล่า
แก้วไหนหวานกว่า ?


จากตัวเลขเปอร์เซ็นต์ สามารถตอบได้ทันทีว่า แก้วเล็กหวานกว่า เพราะ 15% > 14%
ตัวอย่างที่ 2 ใช้ตัวเลขเปอร์เซ็นต์สื่อความหมายได้ดีกว่า ตัวอย่างที่ 1 เพราะเป็นตัวเลขที่มาจากฐานเดียวกันคือ 100 จึงใช้เปรียบเทียบกันได้


ร้อยละ เปอร์เซ็นต์ (%) หน้า 1 หน้าถัดไป


ผู้ชม 244,810 ผู้ลงคะแนน 94 คะแนนเฉลี่ย 5

สารบัญ
หน้า 1 เรื่องที่ต้องเรียนก่อน
ความหมายของร้อยละ
หน้า 2 ร้อยละเท่าใด หรือกี่เปอร์เซ็นต์
ฐานของร้อยละ
หน้า 3 แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขเศษส่วน'
แปลง 'เลขเศษส่วน' เป็น 'เลขเปอร์เซ็นต์'
แปลง 'เลขเปอร์เซ็นต์' เป็น 'เลขทศนิยม'
แปลง 'เลขทศนิยม' ป็น 'เปอร์เซ็นต์'
หน้า 4 เทคนิคคิดเร็ว : กี่เปอร์เซ็นต์
หน้า 5 เทคนิคคิดเร็ว : กี่บาท กี่คน กี่หน่วย

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาร้อยละ เปอร์เซ็นต์(%) ชุดที่ 4
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.