ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
วิดีโอสอนจำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ

ผู้ชม 422 ผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 4
เนื้อหาของวิดีโอ

- ความหมายของจำนวนเฉพาะ
- วิธีตรวจตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้ว่าเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่
- วิธีหาจำนวนเฉพาะที่อยู่ในช่วงที่โจทย์กำหนดเช่น มีจำนวนเฉพาะกี่จำนวนที่อยู่ในช่วง 2 - 50

รายละเอียดเนื้อหาของวิดีโอ "จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ" ถูกนำเสนอไว้บนเว็บเพื่อให้นักเรียนทบทวนได้ง่าย หลังจากชมวิดีโอแล้ว นักเรียนสามารถเข้าไปทบทวนเนื้อหาของวิดีโอนี้บนเว็บ โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเนื้อหาของวิดีโอ ...


แบบฝึกหัดข้อสอบ

แบบฝึกหัดข้อสอบ จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ

 
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.