ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

ความน่าจะเป็น

สารบัญเรื่อง ความน่าจะเป็น
หน้า 1 ความหมายของความน่าจะเป็น
หน้า 2 การคำนวณค่าความน่าจะเป็น
หน้า 3 ค่าสูงสุด/ต่ำสุดของความน่าจะเป็น
หน้า 4 ตัวอย่างโจทย์ข้อสอบความน่าจะเป็น

แบบฝึกหัดข้อสอบ
แบบฝึกหัดข้อสอบความน่าจะเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน
อัตราส่วน
ทศนิยม


จำนวนผู้ชม 5,612 จำนวนผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 4


ความน่าจะเป็น หน้า 1 หน้าถัดไป


ความหมายของความน่าจะเป็น


เกมปาเป้า

ผู้เล่นเกมปาลูกดอกไปที่เป้าซึ่งเป็นแผ่นไม้กระดานวงกลม ก่อนเริ่มเกม เป้าถูกปั่นให้หมุน ทำให้ผู้เล่นมองไม่เห็นช่องต่าง ๆ บนเป้า ผู้เล่นจึงต้องปาสุ่มไปที่เป้า ถ้าลูกดอกปักในช่องที่มีรูปกล่องของขวัญ ผู้เล่นจะได้รางวัล

ได้รางวัล


ไม่ได้รางวัล


ผู้เล่นมีโอกาสเลือกปาเป้าที่ 1 หรือเป้าที่ 2

เป้าที่ 1 และเป้าที่ 2 เป็นวงกลมเส้นผ่านศูนย์เท่ากัน
เป้าที่ 1 ถูกแบ่งเป็น 5 ช่องเท่า ๆ กัน และ มี 1 ช่องที่ได้รางวัล
เป้าที่ 2 ถูกแบ่งเป็น 11 ช่องเท่า ๆ กัน และ มี 2 ช่องที่ได้รางวัล

ให้นักเรียนเลือกเป้า นักเรียนจะเลือกปาเป้าที่ 1 หรือเป้าที่ 2 ?

เป้าที่ 1 ช่องรางวัลมีขนาดใหญ่ แต่มีช่องรางวัลเพียงช่องเดียว
เป้าที่ 2 มีช่องรางวัล 2 ช่อง แต่ช่องรางวัลมีขนาดเล็กลง
เป้าใดมีโอกาสถูกรางวัลมากกว่า ?

เป้าที่ 1 และเป้าที่ 2 มีทั้งข้อดีและข้อเสีย การตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาจากเหตุผลที่เป็นคำบรรยายทำได้ยาก เนื่องจากคำพูดเป็นนามธรรม เปรียบเทียบไม่ได้ว่าสิ่งใดมากกว่า หรือน้อยกว่า ถ้าสามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลข จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเพราะตัวเลขสามารถนำมาเปรียบเทียบและสรุปได้ชัดเจนว่าน้อยกว่าหรือมากกว่า

ตัวเลขที่แสดงโอกาสที่ลูกดอกปักในช่องที่ได้รางวัล คือค่าความน่าจะเป็นที่ได้รางวัล

ถ้าสามารถคำนวณค่าความน่าจะเป็นที่ได้รางวัลของเป้าที่ 1 และเป้าที่ 2 ได้ ตัวเลขนี้จะใช้ตัดสินว่าควรเลือกเป้าที่ 1 หรือเป้าที่ 2

เกมศัพท์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6


ความน่าจะเป็น หน้า 1 หน้าถัดไป
 
 

สมุดจดศัพท์ออนไลน์

สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกมส์ ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ

สมุดจดศัพท์เล่มนี้ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลออนไลน์ นักเรียนสามารถจดศัพท์ต่อเนื่องตั้งแต่ป.1 จนถึงมหาวิทยาลัย

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.