ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

ลำดับเลขคณิต

สารบัญเรื่อง ลำดับเลขคณิต
หน้า 1 ความหมายของลำดับเลขคณิต
หน้า 2 พจน์ที่ n
หน้า 3 ผลต่างร่วม
หน้า 4 ผลบวกของลำดับเลขคณิต
หน้า 5 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 1
หน้า 6 โจทย์ข้อสอบ ตัวอย่างที่ 2
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ลำดับเรขาคณิต
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์

ทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ
แบบฝึกหัดข้อสอบลำดับเลขคณิต

จำนวนผู้ชม 2,698 จำนวนผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 5


ลำดับเลขคณิต หน้า 1 หน้าถัดไป


ความหมายของลำดับเลขคณิต

เลขชุดหนึ่งมี 6 จำนวน ถ้า 5 จำนวนแรกเป็น 1, 4, 7, 10, 13, ....
จงหาเลขจำนวนที่ 6 ของเลขชุดนี้

ลำดับเลขคณิต คือ ตัวเลขที่เรียงกันอย่างมีกฏเกณฑ์ ตัวเลขในแต่ละพจน์อยู่ห่างเท่าๆ กัน
ดังนั้น แต่ละพจน์ที่อยู่ติดกันจึงมีผลต่างเท่ากัน


พจน์ที่ 1 = 1
พจน์ที่ 2 = 4
ผลต่างระหว่างพจน์ที่ 1 และ 2 = 4 - 1 = 3

พจน์ที่ 3 = 7
ผลต่างระหว่างพจน์ที่ 2 และ 3 = 7 - 4 = 3

พจน์ที่ 4 = 10
ผลต่างระหว่างพจน์ที่ 3 และ 4 = 10 - 7 = 3

พจน์ที่ 5 = 13
ผลต่างระหว่างพจน์ที่ 4 และ 5 = 13 - 10 = 3

เนื่องจากผลต่างของแต่ละพจน์คงที่ จึงสามารถคำนวณพจน์ที่ 6 ได้
พจน์ที่ 6 อยู่ห่างจากพจน์ที่ 5 ออกไปอีก 3
ดังนั้น พจน์ที่ 6 = พจน์ที่ 5 + 3
= 13 + 3
= 16


ตัวอย่าง

จงหาพจน์ที่ 5 ของลำดับเลขคณิต 15, 19, 23, 27, ....

ผลต่างระหว่างพจน์ที่ 1 และ พจน์ที่ 2 = 19 - 15 = 4
ผลต่างระหว่างพจน์ที่ 2 และ พจน์ที่ 3 = 23 - 19 = 4
ผลต่างระหว่างพจน์ที่ 3 และ พจน์ที่ 4 = 27 - 23 = 4
เนื่องจาก ผลต่างคงที่ = 4
ดังนั้น พจน์ที่ 5 = พจน์ที่ 4 + 4
= 27 + 4
= 31


ลำดับเลขคณิต หน้า 1 หน้าถัดไป
 สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.