ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรก คิดเลขเร็ว เตรียมสอบเข้าม.1 เตรียมสอบเข้าม.4 เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยผู้ทำเว็บ

ลำดับเรขาคณิต

สารบัญเรื่อง ลำดับเรขาคณิต
หน้า 1 ความหมายของลำดับเรขาคณิต
หน้า 2 พจน์ที่ n
หน้า 3 ผลบวกของลำดับเรขาคณิต
หน้า 4 ตัวอย่าง โจทย์ข้อสอบ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ลำดับเลขคณิต
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์

ทำแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ
แบบฝึกหัดข้อสอบลำดับเรขาคณิต

จำนวนผู้ชม 2,072 จำนวนผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5


ลำดับเรขาคณิต หน้า 1 หน้าถัดไป


ความหมายของลำดับเรขาคณิต

เลขชุดหนึ่งมี 6 จำนวน ถ้า 5 จำนวนแรกเป็น 2, 4, 8, 16, 32, ....
จงหาเลขจำนวนที่ 6 ของเลขชุดนี้

ลำดับเรขาคณิต คือเลขที่เรียงกันอย่างมีกฏเกณฑ์ แต่ละพจน์ที่อยู่ติดกันมีอัตราส่วนเท่ากัน

พจน์ที่ 1 = 2
พจน์ที่ 2 = 4
อัตราส่วนระหว่างพจน์ที่ 1 และ 2 = 2 : 4 = 1 : 2

พจน์ที่ 3 = 8
อัตราส่วนระหว่างพจน์ที่ 2 และ 3 = 4 : 8 = 1 : 2

พจน์ที่ 4 = 16
อัตราส่วนระหว่างพจน์ที่ 3 และ 4 = 8 : 16 = 1 : 2

พจน์ที่ 5 = 32
อัตราส่วนระหว่างพจน์ที่ 4 และ 5 = 16 : 32 = 1 : 2

เนื่องจากอัตราส่วนของพจน์ที่อยู่ติดกันคงที่ จึงสามารถคำนวณพจน์ที่ 6 ได้
อัตราส่วนของ พจน์ซ้าย : พจน์ขวา = 1 : 2 หมายถึงพจน์ขวาเป็น 2 เท่าของพจน์ซ้าย
ดังนั้น พจน์ที่ 6 เป็น 2 เท่าของพจน์ที่ 5
พจน์ที่ 6 = 2 x พจน์ที่ 5
= 2 x 32
= 64


ตัวอย่าง

จงหาพจน์ที่ 5 ของลำดับเรขาคณิต 7, 21, 63, 189, ....

พจน์ที่ 1 = 7
พจน์ที่ 2 = 21
นำพจน์ที่ 1 ไปหารพจน์ที่ 2 21 ÷ 7 = 3
ดังนั้น อัตราส่วนระหว่างพจน์ที่ 1 และ พจน์ที่ 2 =1 : 3

พจน์ที่ 3 = 63
นำพจน์ที่ 2 ไปหารพจน์ที่ 3 63 ÷ 21 = 3
ดังนั้น อัตราส่วนระหว่างพจน์ที่ 2 และ พจน์ที่ 3 =1 : 3

เนื่องจาก อัตราส่วนร่วมคงที่ = 1 : 3
ดังนั้น พจน์ที่ 5 = 3 เท่าของพจน์ที่ 4
= 3 x 189
= 567

เกมศัทพ์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6


ลำดับเรขาคณิต หน้า 1 หน้าถัดไป
 
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง มีการจับเวลา นักเรียนจึงต้องฝึกทั้งเทคนิคในการทำข้อสอบ และเทคนิคในการบริหารเวลา เมื่อสอบเสร็จจะทราบคะแนนสอบทันที ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น

การทำคะแนนสอบให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำข้อสอบได้ แต่ต้องทำทันในเวลาที่กำหนดด้วย ที่นี่ได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลังไปหลายปีจากสนามสอบต่าง ๆ เพื่อให้ นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาในห้องสอบเสมือนจริง ทำให้รู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.