ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ


อัตราเร็ว

สารบัญ
หน้า 1 อัตราเร็ว
หน้า 2 อัตราเร็ว ระยะทาง และ เวลา
หน้า 3 อัตราเร็วกระแสลม
อัตราเร็วกระแสน้ำ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
อัตราเร็ว ตอนที่ 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
เศษส่วน
บัญญัติไตรยางค์
เทคนิคการแก้สมการ
อัตราเร็วตอนที่ 2

  
ผู้ชม 30,754 ผู้ลงคะแนน 11 คะแนนเฉลี่ย 4


อัตราเร็ว ตอนที่ 1 หน้า 1 หน้าถัดไป


เรื่องที่ต้องเรียนก่อน

นักเรียนควรมีความเข้าใจเรื่อง เศษส่วน บัญญัติไตรยางค์ และ เทคนิคการแก้สมการ ก่อนเรียนเรื่อง อัตราเร็ว ถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ ขอให้กลับไปทบทวนตามลิงค์ที่อยู่บนหัวบทเรียนนี้

อัตราเร็ว

อัตราเร็ว คือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ใน 1 หน่วยเวลา
เช่น รถไฟวิ่งออกจากสถานีต้นทางด้วยอัตราเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หมายถึง เมื่อรถไฟวิ่งต่อเนื่องโดยไม่จอดสถานีใดเลยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง
แล้วรถไฟจะอยู่ห่างจากสถานีต้นทาง 80 กิโลเมตร

อัตราเร็วคิดต่อ 1 ชั่วโมง
ถ้าใช้เวลาเดินทางมากกว่าหรือน้อยกว่า 1 ชั่วโมง ต้องเฉลี่ยให้เป็น 1 ชั่วโมงตัวอย่างที่ 1
รถไฟวิ่งออกจากสถานีหัวลำโพง เวลา 9.00 น.
มุ่งหน้าไปสถานีหัวหิน ในระหว่างทางไม่จอดสถานีใดเลย
ถึงสถานีหัวหินเวลา 12.00 น.
สถานีหัวหินอยู่ห่างจากสถานีหัวลำโพง 300 กิโลเมตร
รถไฟวิ่งด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง


จาก 9.00 น. ถึง 12.00 น. เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
เวลา 3 ชั่วโมง รถไฟวิ่งได้ระยะทาง 300 กิโลเมตร
เวลา 1 ชั่วโมง รถไฟวิ่งได้ระยะทาง 300 ÷ 3 = 100 กิโลเมตร
รถไฟวิ่งด้วยอัตราเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ตัวอย่างที่ 2
ขึ้นรถไฟฟ้าจากสถานีหมอชิตไปสถานีสะพานควายใช้เวลาเดินทาง 3 นาที
สถานีสะพานควายอยู่ห่างจากสถานีหมอชิต 3 กิโลเมตร
รถไฟฟ้าวิ่งด้วยอัตราเร็วกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง


1 ชั่วโมง = 60 นาที
เวลา 3 นาที รถไฟฟ้าวิ่งได้ระยะทาง 3 กิโลเมตร
เวลา 1 นาที รถไฟวิ่งได้ระยะทาง 3 ÷ 3 = 1 กิโลเมตร
เวลา 60 นาที รถไฟวิ่งได้ระยะทาง 60 กิโลเมตร
รถไฟฟ้าวิ่งด้วยอัตราเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


อัตราเร็ว ตอนที่ 1 หน้า 1 หน้าถัดไป


ผู้ชม 30,754 ผู้ลงคะแนน 11 คะแนนเฉลี่ย 4

สารบัญ
หน้า 1 อัตราเร็ว
หน้า 2 อัตราเร็ว ระยะทาง และ เวลา
หน้า 3 อัตราเร็วกระแสลม
อัตราเร็วกระแสน้ำ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
อัตราเร็ว ตอนที่ 1
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.