ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
พีชคณิตพื้นฐาน


ทบทวนเนื้อหา

พีชคณิตพื้นฐาน
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 17,986 ผู้ลงคะแนน 29 คะแนนเฉลี่ย 5

แบบฝึกหัดชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกพื้นฐานพีชคณิต ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับใช้แก้สมการ
การทำแบบฝึกหัดชุดนี้ทำให้นักเรียนเข้าใจและคุ้นเคยกับคุณสมบัติพื้นฐานของพีชคณิต
เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการแก้สมการ


จงจัดให้อยู่ในรูปอย่างง่าย
(จัดให้อยู่ในรูปที่สั้นที่สุด)

1) 2a + 3a = ? ...เฉลย ข้อ 1

2) 10a + 2.5a - 3a = ? ...เฉลย ข้อ 2

3)
7a - เศษ 1 ส่วน 2a + a = ? ...เฉลย ข้อ 3

4)

5x - 2y + 7y - 0.2x = ? ...เฉลย ข้อ 4


5)


3(y + 2) - y - 2 = ? ... เฉลย ข้อ 5

6)
เศษ 1 ส่วน 2(4x + 2) - x + 1 = ? ...เฉลย ข้อ 6

7)

x(2x + 3) + x2 - x = ? ...เฉลย ข้อ 7

8)
(x4 + 2x3) + x2 + x = ? ...เฉลย ข้อ 8

9)

3x(2x2 - 4y2) - 2x3 + 3xy2 = ? ...เฉลย ข้อ 9


10) 2(4x + 3y) - 6(3w - x - 2y) + 5( 2x - w) = ? ...เฉลย ข้อ 10


ผู้ชม 17,986 ผู้ลงคะแนน 29 คะแนนเฉลี่ย 5
ทบทวนเนื้อหา

พีชคณิตพื้นฐาน
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.