ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
เทคนิคการแก้สมการ

ทบทวนเนื้อหา
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
ลำดับการคำนวณ

ผู้ชม 13,954 ผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4

1) กำหนดให้ a = 3 และ b = 2

จงหาค่า w ในแต่ละข้อต่อไปนี้

1.1) w = 2a + 3b เฉลย ข้อ 1.1

1.2) w = a(5 - 2b) เฉลย ข้อ 1.2
1.3)
w = เศษ 1 ส่วน 2 (3a + 5b)
เฉลย ข้อ 1.3
1.4)
w = + - -
เฉลย ข้อ 1.4
1.5) w = 4a(b) + 2b - a เฉลย ข้อ 1.5

2) จงแก้สมการเพื่อหาค่า x

และตรวจคำตอบโดยการแทนค่า

2.1) x + 12 = 20 เฉลย ข้อ 2.1

2.2) 3x = 18 เฉลย ข้อ 2.2
2.3)
= 13
เฉลย ข้อ 2.3
2.4) 2x + 7 = 21 เฉลย ข้อ 2.4

2.5) 3x - 2 = x + 10 เฉลย ข้อ 2.5


3) จงแก้สมการเพื่อหาค่า y

และตรวจคำตอบโดยการแทนค่า

3.1) 5(y - 3) = 5 + 3y เฉลย ข้อ 3.1
3.2)
เศษ 1 ส่วน 2(6 - 2y) = 2y
เฉลย ข้อ 3.2
3.3)
เศษ 2 ส่วน 3y + 4 = 3y -
เฉลย ข้อ 3.3
3.4)
เศษ 1 ส่วน 2 + y - เศษ 2 ส่วน 3 = 3y - เศษ 1 ส่วน 3
เฉลย ข้อ 3.4
3.5)
+ 4 = 3y
เฉลย ข้อ 3.5

4) ให้ a, b, c และ d เป็นจำนวนเต็มบวก

ซึ่ง a + 1 = b - 2 = c + 3 = d - 4

จงเรียง a, b, c และ d จากมากไปน้อย

...เฉลย ข้อ 4

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...ผู้ชม 13,954 ผู้ลงคะแนน 18 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ ลำดับการคำนวณ
 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.