ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการชุดที่ 3 (เศษส่วน)

ทบทวนเนื้อหา
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
ลำดับการคำนวณ
เศษส่วน

ผู้ชม 11,637 ผู้ลงคะแนน 8 คะแนนเฉลี่ย 4

1)
 เศษ 2 ส่วน 3 ของจำนวนจำนวนหนึ่ง หักด้วย 8
มีค่าเท่ากับ  เศษ 1 ส่วน 6 ของจำนวนนั้น บวกด้วย 5

จงหาจำนวนนั้น .... เฉลย ข้อ 1


2)
เมื่อลบตัวเศษและตัวส่วนของ  เศษ 37 ส่วน 76ด้วยจำนวนที่เท่ากัน
แล้วทอนเศษส่วนที่ได้ใหม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้คำตอบ  เศษ 2 ส่วน 5

จงหาจำนวนที่เป็นตัวลบ .... เฉลย ข้อ 2


3) ฟาร์มไก่แห่งหนึ่ง มีไก่ตัวเมียมากกว่าไก่ตัวผู้ 500 ตัว
สามในห้าของจำนวนไก่ตัวผู้เท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนไก่ตัวเมีย
ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงไก่ทั้งหมดกี่ตัว .... เฉลย ข้อ 3


4) แบ่งส้ม 99 ผล ออกเป็น 2 กอง
4 ส่วน 5 ของกองเล็ก เท่ากับ 2 ส่วน 3 ของกองใหญ่
ส้มกองใหญ่มีกี่ผล .... เฉลย ข้อ 4


5) ไก่เล้าหนึ่งมีแม่ไก่คิดเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนไก่ทั้งหมด
และมีลูกไก่คิดเป็น  เศษ 3 ส่วน 5 ของไก่ที่เหลือ

ถ้าในเล้าไก่มีไก่ตัวผู้ที่ไม่ใช่ลูกไก่ 40 ตัว

จงหาว่าแม่ไก่มีจำนวนมากกว่าลูกไก่กี่ตัว .... เฉลย ข้อ 5


6) พี่น้อง 3 คน อายุรวมกันได้ 60 ปี
คนเล็กมีอายุเป็น 1 ใน 3 ของอายุของคนโต
คนกลางอายุน้อยกว่าคนโต 10 ปี
จงหาว่าว่าอายุคนกลางรวมกับอายุคนเล็กเป็นเท่าไร .... เฉลย ข้อ 6


7) นักท่องเที่ยวเดินทางจากกรุงเทพฯไปเที่ยวหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ครั้งแรกเดินทางโดยรถไฟได้ทาง  เศษ 1 ส่วน 2 ของระยะทางทั้งหมด
แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์อีก  เศษ 3 ส่วน 7 ของระยะทางทั้งหมด

ระยะทางที่เหลืออีก 18 กิโลเมตรเดินด้วยเกวียน

นักท่องเที่ยวเดินทางทั้งหมดกี่กิโลเมตร .... เฉลย ข้อ 7


8) เมื่อ 30 ปีที่แล้ว บิดามีอายุเท่ากับอายุของบุตรในปัจจุบัน
ตอนนี้บุตรมีอายุเป็น เศษ 1 ส่วน 7 ของอายุบิดา
อยากทราบว่าปัจจุบันบุตรมีอายุเท่าไร .... เฉลย ข้อ 8


9)
 เศษ 2 ส่วน 3 ของจำนวนหนังสือทั้งหมดในตู้เป็นหนังสือเรียน และ
 เศษ 1 ส่วน 3 ของหนังสือที่เหลือเป็นหนังสืออ่านเล่น
นอกนั้นเป็นหนังสืออื่น ๆ 10 เล่ม

จงหาว่ามีหนังสือในตู้ทั้งหมดกี่เล่ม .... เฉลย ข้อ 9


10)
หัก  เศษ 1 ส่วน 6 ของจำนวนจำนวนหนึ่ง ออกจากครึ่งหนึ่งของจำนวนั้น
แล้วผลที่ได้น้อยกว่าผลบวกของ  เศษ 1 ส่วน 4 ของจำนวนนั้นกับ  เศษ 1 ส่วน 8ของจำนวนั้นอยู่ 3

จงหาจำนวนนั้น .... เฉลย ข้อ 10


ผู้ชม 11,637 ผู้ลงคะแนน 8 คะแนนเฉลี่ย 4

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 4
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 5
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง มีการจับเวลา นักเรียนจึงต้องฝึกทั้งเทคนิคในการทำข้อสอบ และเทคนิคในการบริหารเวลา เมื่อสอบเสร็จจะทราบคะแนนสอบทันที ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด พร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น

การทำคะแนนสอบให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำข้อสอบได้ แต่ต้องทำทันในเวลาที่กำหนดด้วย ที่นี่ได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลังไปหลายปีจากสนามสอบต่าง ๆ เพื่อให้ นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาในห้องสอบเสมือนจริง ทำให้รู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.