ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 4 (เรขาคณิต)


ทบทวนเนื้อหา
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
ลำดับการคำนวณ

ผู้ชม 12,011 ผู้ลงคะแนน 30 คะแนนเฉลี่ย 3

แบบฝึกหัดข้อสอบชุดนี้ เป็นการใช้สมการเพื่อหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิต นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของรูปทรงเรขาคณิต และสูตรต่าง ๆ ที่ใช้ในการหาพื้นที่และปริมาตรก่อน จึงสามารถทำแบบฝึกหัดข้อสอบชุดนี้

1)

ABC เป็นสามเหลี่ยม

มุม ACB เท่ากับ (4x + 30)°

มุม CAB เท่ากับ (9x - 40)°

มุม CBD เท่ากับ (8x + 40)°

จงหาว่ามุม ABC มีขนาดกี่องศา

.... เฉลย ข้อ 1

2) สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่ง
ด้านยาวยาวกว่าด้านกว้าง 6 นิ้ว
สี่เหลี่ยมรูปนี้มีเส้นรอบรูป 60 นิ้ว
จงหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมรูปนี้
.... เฉลย ข้อ 2


3) ลวดเส้นหนึ่งนำไปขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
จะล้อมพื้นที่ได้ 81 ตารางเมตร
ถ้านำไปขดเป็นรูปวงกลม
จะล้อมพื้นที่ได้กี่ตารางเมตร
(คำตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)
.... เฉลย ข้อ 3


4) วงกลมมีพื้นที่เป็น 4 เท่า
ของพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง 21 นิ้ว ยาว 66 นิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมยาวกี่นิ้ว
.... เฉลย ข้อ 4


5) วางสี่เหลี่ยมจัตุรัส 5 รูปต่อกัน
เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งรูป
ถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นรอบรูป 372 นิ้ว
สี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปมีพื้นที่กี่ตารางนิ้ว
.... เฉลย ข้อ 5


6) สามเหลี่ยมรูปหนึ่ง ฐานยาว 7 นิ้ว
มีพื้นที่เท่ากับพื้นที่วงกลมที่มีรัศมียาว 7 นิ้่ว
สามเหลี่ยมรูปนี้สูงกี่นิ้ว
.... เฉลย ข้อ 6


7) ลูกบาศก์ลูกหนึ่ง วัดความยาวของขอบเป็นนิ้ว
เมื่อคำนวณปริมาตรและพื้นที่ผิวแล้วพบว่า
อัตราส่วนของ ปริมาตร : พื้นที่ผิว = 2 : 3
ลูกบาศก์ลูกนี้มีพื้นที่ผิวกี่ตารางนิ้ว
.... เฉลย ข้อ 7


8) วงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่
เป็นสี่เท่าของความยาวเส้นรอบวง
วงกลมวงนี้มีเส้นรอบวงยาวกี่เมตร
(คำตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)
.... เฉลย ข้อ 8


9) วงกลมวงหนึ่ง อัตราส่วนของ
ความยาวเส้นรอบวง : พื้นที่วงกลม = 2 : 5
วงกลมวงนี้มีรัศมียาวกี่เซนติเมตร
.... เฉลย ข้อ 9

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...ผู้ชม 12,011 ผู้ลงคะแนน 30 คะแนนเฉลี่ย 3

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 4
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 5
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.