ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 5 (โจทย์ยาก)


ทบทวนเนื้อหา
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ
พีชคณิตพื้นฐาน
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
ลำดับการคำนวณ

ผู้ชม 11,270 ผู้ลงคะแนน 7 คะแนนเฉลี่ย 4

1) ในกระปุกออมสินมีเหรียญ 1 บาท เหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท รวมเป็นเงิน 100 บาท เมื่อนับจำนวนเหรียญพบว่าจำนวนเหรียญ 1 บาท เท่ากับจำนวนเหรียญ 10 บาท จำนวนเหรียญ 5 บาท น้อยกว่าจำนวนเหรียญ 1 บาท รวมกับจำนวนเหรียญ 10 บาท อยู่ 1 เหรียญ จงหาว่าในกระปุกออมสินมีจำนวนเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ
.... เฉลย ข้อ 1


2) ครอบครัวหนึ่งตั้งใจแบ่งมรดกให้สมาชิกในครอบครัวคนละ 120,000 บาท แต่มีสมาชิกเสียชีวิตไป 2 คน จึงแบ่งกันใหม่ ปรากฏว่า สมาชิกที่เหลือได้ส่วนแบ่งคนละ 130,000 บาท จงหาว่าครอบครัวนี้มีสมาชิกที่ยังมีชีวิตอยู่กี่คน
.... เฉลย ข้อ 2


3) สหกรณ์ของโรงเรียน
มีสมุดไว้จำหน่ายจำนวนหนึ่ง
ถ้านักเรียน เศษ 1 ส่วน 3 ของนักเรียนทั้งหมด
ซื้อสมุดคนละ 6 เล่ม และนักเรียนที่เหลือซื้อสมุดคนละ 4 เล่ม จะเหลือสมุด 25 เล่ม แต่ถ้านักเรียน 420 คน ซื้อสมุดคนละ 6 เล่ม และนักเรียนที่เหลือซื้อสมุดคนละ 3 เล่ม สมุดจะไม่พอจำหน่าย 35 เล่ม โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน และสหกรณ์มีสมุดไว้จำหน่วยกี่เล่ม
.... เฉลย ข้อ 3


4) ภัตตาคารแห่งหนึ่ง อัตราส่วนของ
โต๊ะ 4 ที่นั่ง : โต๊ะ 2 ที่นั่ง เป็น 3 : 5
ถ้าภัตตาคารแห่งนี้สามารถรับลูกค้าได้ 154 คน ถามว่า ภัตตาคารแห่งนี้มีโต๊ะ 2 ที่นั่งกี่ตัว
.... เฉลย ข้อ 4


5) เครื่องจักร A ผลิตสินค้าได้ 50 ชิ้นต่อชั่วโมง เครื่องจักร B ผลิตสินค้าชนิดเดียววกันได้ 40 ชิ้นต่อชั่วโมง เครื่องจักร A ทำงานน้อยกว่าเครื่องจักร B อยู่ 5 ชั่วโมง สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร B คิดเป็น 90% ของสินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร A จงหาว่าเครื่องจักร A ทำงานกี่ชั่วโมง
.... เฉลย ข้อ 5


6) คุณครูเตรียมรางวัลเป็นสมุดรางวัลละ 5 เล่ม ให้นักเรียนที่แข่งขันตอบปัญหาถูกต้อง ปรากฏว่ามีนักเรียนตอบปัญหาถูกต้องมากกว่าที่คุณครูประมาณการไว้ 3 คน คุณครูจึงแจกสมุดให้นักเรียนทุกคนที่ตอบถูกคนละเท่า ๆ กัน แต่ละคนได้รับสมุด 4 เล่ม สมุดราคาโหลละ 60 บาท ถามว่าคุณครูจ่ายเงินซื้อสมุดกี่บาท
.... เฉลย ข้อ 6


7) นักเรียนห้องหนึ่ง 40% ของนักเรียนหญิงและ 50% ของนักเรียนชายได้เกรด A มีนักเรียน 12 คนได้เกรด A และอัตราส่วนของ
นักเรียนหญิง : นักเรียนชาย = 5 : 4
ถามว่า ห้องนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คน
.... เฉลย ข้อ 7


8) หนังสือเล่มหนึ่งมี 100 หน้า แต่ละหน้ามีหมายเลขหน้ากำกับตั้งแต่ 1 - 100 หนังสือเล่มนี้ถูกฉีกไป 1 แผ่น ( 2 หน้า) เมื่อหาผลบวกของหมายเลขหน้าที่เหลือ ได้ผลบวกเท่ากับ 4,871 จงหาว่าแผ่นที่ถูกฉีกไปเป็นหน้าที่เท่าไร
.... เฉลย ข้อ 8


9) เดิมบัตรชมฟุตบอลราคาใบละ 150 บาท ผู้จัดการแข่งขันประมาณว่าจะขายบัตรได้จำนวนหนึ่ง เพื่อให้มีผู้เข้าชมการแข่งขันมากขึ้นผู้จัดการแข่งขันจึงลดราคาบัตร หลังจากลดราคาแล้วทำให้มีผู้ชมเพิ่มขึ้น 50% จากจำนวนที่ประมาณไว้ และรายได้เพิ่มขึ้น 20% ของเงินที่คาดว่าจะขายบัตรได้ถ้าไม่ลดราคา จงหาว่าบัตรชมฟุตบอลลดราคาลงใบละกี่บาท
.... เฉลย ข้อ 9


10) x เป็นเลข 2 หลักจำนวนหนึ่ง เมื่อนำเลขโดดแต่ละหลักมาบวกกัน ได้ผลบวกเท่ากับ 9 แต่ถ้าสลับเลขโดดทั้งสองหลักได้เป็นเลขอีกจำนวนคือ y และ y มีค่ามากกว่า x อยู่ 27 จงหาค่าของ y
.... เฉลย ข้อ 10
ห้องสอบเสมือนจริง

การทำคะแนนสอบให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำข้อสอบได้ แต่ต้องทำทันในเวลาที่กำหนดด้วย ห้องสอบเสมือนจริงได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลังไปหลายปีจากสนามสอบต่าง ๆ เพื่อให้ นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาในห้องสอบเสมือนจริง ทำให้รู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...เกมศัทพ์ 1,000 คำ ชั้น ม.1-ม.2-ม.3

ศัพท์ 1,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน ข้อสอบชั้น ม.1-ม.2-ม.3 และข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 1,000 คำ ม.1-ม.2-ม.3


ผู้ชม 11,270 ผู้ลงคะแนน 7 คะแนนเฉลี่ย 4

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 1
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 2
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 3
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 4
โจทย์ปัญหาสมการ ชุดที่ 5
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.