ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 1 เปรียบเทียบเศษส่วน


ทบทวนเนื้อหา

เปรียบเทียบเศษส่วน

ผู้ชม 23,132 ผู้ลงคะแนน 36 คะแนนเฉลี่ย 5

1)
fraction 1 over 6 ในงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดของตุ่น
มีเพื่อนมาร่วมงานเลี้ยง 6 คน
ตุ่นจึงแบ่งขนมเค้กออกเป็น 6 ชิ้นเท่า ๆ กันให้เพื่อคนละชิ้น

ขนมเค็กที่เพื่อนแต่ละคนได้รับเขียนเป็นเศษส่วนอย่างไร ?
... เฉลย ข้อ 1


2)
fraction 1 over 5 ในการประกวดนางงาม มีสาวงามเข้ารอบสุดท้าย 5 คน
แต่มีสาวงามเพียง 1 คนได้สวมมงกุฏ

จำนวนสาวงามที่ได้สวมมงกุฏคิดเป็นเศษส่วนเท่าไร ?
... เฉลย ข้อ 2


3)
fraction 2 over 15 มีผู้ลงสนามวิ่งแข่ง 15 คน
คนที่วิ่งถึงเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะ
มีผู้วิ่งถึงเส้นชัยพร้อมกัน 2 คน

จำนวนผู้ชนะคิดเป็นเศษส่วนเท่าไร ?
... เฉลย ข้อ 3


4)
fraction 2 over 7 จากภาพ

โดนัทหน้าช็อคโกแลต (สีดำ)
คิดเป็นเศษส่วนเท่าไร ของโดนัททั้งหมด
... เฉลย ข้อ 4


5) นักเรียนห้อง ป.6 มีนักเรียนชาย 9 คน นักเรียนหญิง 19 คน
จำนวนนักเรียนชายคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของนักเรียนทั้งห้อง
... เฉลย ข้อ 5

6) จงเปรียบเทียบเศษส่วนแต่ละคู่ที่กำหนดให้
แล้วใส่เครื่องหมาย =, <, > ลงในช่อง
6.1) fraction 1 over 3 fraction 2 over 3
6.2) fraction 1 over 2 fraction 1 over 4
6.3) fraction 1 over 2 fraction 2 over 4
6.4) 4 fraction 4 over 4
6.5) 1 fraction 11 over 11
6.6) fraction 2 over 2 fraction 8 over 8
6.7) fraction 2 over 3 fraction 4 over 7
6.8) fraction 11 over 12 fraction 1 over 2
6.9) fraction 0 over 2 fraction 0 over 4
6.10) fraction 2 over 5 fraction 5 over 12
... เฉลย ข้อ 6

7) เศษส่วน 4 จำนวนต่อไปนี้
จำนวนใดมีค่ามากที่สุด
fraction 3 over 5, fraction 6 over 7, fraction 7 over 8, fraction 5 over 9
... เฉลย ข้อ 7

8) เศษส่วน 4 จำนวนต่อไปนี้
จำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด
fraction 4 over 7, fraction 8 over 9, fraction 5 over 11, fraction 12 over 15
... เฉลย ข้อ 8

9) เรียงเศษส่วน 4 จำนวนต่อไปนี้
จากน้อยไปมาก
fraction 12 over 15, fraction 5 over 9, fraction 4 over 7, fraction 8 over 13
... เฉลย ข้อ 9

10) เรียงเศษส่วน 4 จำนวนต่อไปนี้
จากมากไปน้อย
fraction 7 over 9, fraction 9 over 11, fraction 3 over 7, fraction 6 over 13
... เฉลย ข้อ 10

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
ผู้ชม 23,132 ผู้ลงคะแนน 36 คะแนนเฉลี่ย 5
ทบทวนเนื้อหา

เปรียบเทียบเศษส่วน
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.