ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 2 เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ


ทบทวนเนื้อหา

เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ

ผู้ชม 13,044 ผู้ลงคะแนน 16 คะแนนเฉลี่ย 5

1) จงทอนเศษส่วนต่อไปนี้ให้เป็นอย่างต่ำ
1.1) fraction 9 over 15
1.2) fraction 42 over 48
1.3) fraction 130 over 195
1.4)
4fraction 91 over 169
1.5)
1fraction 231 over 264
... เฉลย ข้อ 1


2) จงแปลงเศษเกินต่อไปนี้เป็นจำนวนคละ
2.1) fraction 12 over 4
2.2) fraction 9 over 4
2.3) fraction 130 over 30
2.4) fraction 39 over 12
2.5) fraction 470 over 35
... เฉลย ข้อ 2


3) จงแปลงจำนวนคละต่อไปนี้เป็นเศษเกิน
3.1)
1fraction 3 over 7
3.2)
7fraction 1 over 4
3.3)
5fraction 2 over 9
3.4)
10fraction 3 over 10
3.5)
12fraction 5 over 8
... เฉลย ข้อ 3ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


4) เปรียบเทียบ เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจำนวนคละ
4.1) จงพิจารณาว่าตัวเลขในแต่ละข้อต่อไปนี้ จำนวนใดมีค่ามากที่สุด ... เฉลย ข้อ 4.1
4.1.1)
fraction 2 over 3, fraction 1 over 2, 1fraction 7 over 8, 2fraction 1 over 8
จำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ ................
4.1.2)
7fraction 4 over 5, fraction 3 over 4, 7fraction 2 over 3, 5fraction 1 over 2
จำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ ................
4.1.3)
fraction 5 over 2, fraction 6 over 7, 2fraction 1 over 4, 1fraction 2 over 3
จำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ ................
4.1.4)
fraction 5 over 6, fraction 4 over 5, fraction 12 over 7, fraction 9 over 5
จำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ ................
4.1.5)
fraction 18 over 7, fraction 12 over 5, fraction 13 over 8, fraction 5 over 4
จำนวนที่มีค่ามากที่สุดคือ ................
4.2) จงพิจารณาว่าตัวเลขในแต่ละข้อต่อไปนี้ จำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด ... เฉลย ข้อ 4.2
4.2.1)
1fraction 4 over 5, fraction 2 over 3, fraction 5 over 5, fraction 13 over 8
ค่าน้อยที่สุดคือ..........
4.2.2)
fraction 4 over 3, 1fraction 1 over 4, fraction 8 over 9, fraction 7 over 10
ค่าน้อยที่สุดคือ..........
4.2.3)
2fraction 1 over 3, fraction 16 over 5, 2fraction 3 over 5, fraction 7 over 2
ค่าน้อยที่สุดคือ..........
4.2.4)
fraction 22 over 5, fraction 29 over 7, fraction 23 over 6, fraction 27 over 8
ค่าน้อยที่สุดคือ..........
4.2.5)
fraction 2388 over 699, fraction 14287 over 5416, fraction 54047 over 29172, fraction 31011 over 30720
ค่าน้อยที่สุดคือ..........


ผู้ชม 13,044 ผู้ลงคะแนน 16 คะแนนเฉลี่ย 5
ทบทวนเนื้อหา

เศษส่วนแท้ เศษเกิน จำนวนคละ
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.