ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 3 บวกเศษส่วน


ทบทวนเนื้อหา

บวกเศษส่วน

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

ผู้ชม 8,031 ผู้ลงคะแนน 14 คะแนนเฉลี่ย 3

1)
fraction 5 over 7 + fraction 3 over 7 = ? ...เฉลย ข้อ 1
2)
fraction 2 over 9 + fraction 1 over 3 + fraction 4 over 9 = ? ...เฉลย ข้อ 2
3)
fraction 5 over 8 + fraction 2 over 3 + fraction 3 over 4 = ? ...เฉลย ข้อ 3
4)
12 + fraction 8 over 9 + fraction 2 over 3 + fraction 1 over 6 = ? ...เฉลย ข้อ 4
5)
2fraction 1 over 4 + 1 fraction 1 over 2 = ? ...เฉลย ข้อ 5
6)
fraction 7 over 2 + 5 fraction 1 over 2 = ? ...เฉลย ข้อ 6
7)
fraction 1 over 5 + 2 fraction 3 over 10 + 3 fraction 2 over 5 + fraction 17 over 10 = ? ...เฉลย ข้อ 7
8)
188fraction 7 over 12 + fraction 5 over 4 + fraction 66 over 5 = ? ...เฉลย ข้อ 8
9)
fraction 7 over 9 + fraction 19 over 12 + fraction 3 over 7 + 5 fraction 2 over 3 = ? ...เฉลย ข้อ 9
10)
299fraction 5 over 9 + fraction 199 over 9 + 7 fraction 1 over 3 = ? ...เฉลย ข้อ 10

ผู้ชม 8,031 ผู้ลงคะแนน 14 คะแนนเฉลี่ย 3
ทบทวนเนื้อหา

บวกเศษส่วน

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.