ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 3 บวกเศษส่วน


ทบทวนเนื้อหา

บวกเศษส่วน

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

ผู้ชม 8,229 ผู้ลงคะแนน 14 คะแนนเฉลี่ย 3

1)
fraction 5 over 7 + fraction 3 over 7 = ? ...เฉลย ข้อ 1
2)
fraction 2 over 9 + fraction 1 over 3 + fraction 4 over 9 = ? ...เฉลย ข้อ 2
3)
fraction 5 over 8 + fraction 2 over 3 + fraction 3 over 4 = ? ...เฉลย ข้อ 3
4)
12 + fraction 8 over 9 + fraction 2 over 3 + fraction 1 over 6 = ? ...เฉลย ข้อ 4
5)
2fraction 1 over 4 + 1 fraction 1 over 2 = ? ...เฉลย ข้อ 5
6)
fraction 7 over 2 + 5 fraction 1 over 2 = ? ...เฉลย ข้อ 6
7)
fraction 1 over 5 + 2 fraction 3 over 10 + 3 fraction 2 over 5 + fraction 17 over 10 = ? ...เฉลย ข้อ 7
8)
188fraction 7 over 12 + fraction 5 over 4 + fraction 66 over 5 = ? ...เฉลย ข้อ 8
9)
fraction 7 over 9 + fraction 19 over 12 + fraction 3 over 7 + 5 fraction 2 over 3 = ? ...เฉลย ข้อ 9
10)
299fraction 5 over 9 + fraction 199 over 9 + 7 fraction 1 over 3 = ? ...เฉลย ข้อ 10

ผู้ชม 8,229 ผู้ลงคะแนน 14 คะแนนเฉลี่ย 3
ทบทวนเนื้อหา

บวกเศษส่วน

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.