ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดเศษข้อสอบ
ส่วน ชุดที่ 4ลบเศษส่วน


ทบทวนเนื้อหา

ลบเศษส่วน

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 7,092 ผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 4

1)
fraction 9 over 13 - fraction 6 over 13 = ?
เฉลย ข้อ 1
2)
fraction 5 over 6 - fraction 2 over 3 = ?
เฉลย ข้อ 2
3)
fraction 2 over 3 - fraction 1 over 4 - fraction 1 over 8 = ?
เฉลย ข้อ 3
4)
4fraction 2 over 3 - 1 fraction 1 over 3 = ?
เฉลย ข้อ 4
5)
3fraction 7 over 8 - 1 fraction 3 over 4 = ?
เฉลย ข้อ 5
6)
fraction 17 over  5 - 2 fraction 3 over 10 = ?
เฉลย ข้อ 6
7)
5fraction 1 over 4 - 2 fraction 3 over 4 = ?
เฉลย ข้อ 7
8)
7 - 3fraction 2 over 3 = ?
เฉลย ข้อ 8
9)
13 - 3fraction 7 over 8 - 1 fraction 1 over 4 = ?
เฉลย ข้อ 9
10)
fraction 23 over 3 - fraction 1 over 2 - 2 fraction 5 over 6 = ?
เฉลย ข้อ 10

ผู้ชม 7,092 ผู้ลงคะแนน 5 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา

ลบเศษส่วน

ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)

การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.