ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 6 หารเศษส่วน


ทบทวนเนื้อหา

หารเศษส่วน

ผู้ชม 6,553 ผู้ลงคะแนน 10 คะแนนเฉลี่ย 4

1)
8 ÷ fraction 1 over 8 = ? ... เฉลย ข้อ 1
2)
fraction 2 over 3 ÷ 2 = ? ... เฉลย ข้อ 2
3)
fraction 3 over 5 ÷ fraction 3 over 8 = ? ... เฉลย ข้อ 3
4)
14fraction 7 over 9 ÷ 2 = ? ... เฉลย ข้อ 4
5)
1fraction 1 over 3 ÷ 2 fraction 1 over 2 = ? ... เฉลย ข้อ 5
6)
fraction 2 over 3 ÷ fraction 1 over 2 ÷ fraction 1 over 8 = ? ... เฉลย ข้อ 6
7)
fraction 2 over 3 ÷ ( fraction 1 over 2 ÷ fraction 1 over 8) = ? ... เฉลย ข้อ 7
8)
2fraction 4 over 7 ÷ ( fraction 3 over 5 ÷ 1 fraction 1 over 3) = ? ... เฉลย ข้อ 8


9)


มีน้ำอยู่ในถัง 500 ลิตร ก้นถังมีรูรั่ว
น้ำไหลออกจากถังนาทีละ fraction 2 over 3 ลิตร ถ้าไม่อุดรูรั่ว
น้ำไหลหมดถังในกี่นาที ... เฉลย ข้อ 9


10)

ยำปลากระป๋องแต่ละจาน ประกอบด้วย
เนื้อปลากระป๋อง 1fraction 3 over 4กระป๋อง พริก หัวหอม และมะนาว
ในครัวมีปลากระป๋อง 21 กระป๋อง ถ้ามีพริก หัวหอมและมะนาวเพียงพอ

จะทำยำปลากระป๋องได้กี่จาน ... เฉลย ข้อ 10

ผู้ชม 6,553 ผู้ลงคะแนน 10 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา

หารเศษส่วน
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.