ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
เศษส่วน ชุดที่ 7 เศษซ้อน


ทบทวนเนื้อหา

เศษซ้อน
ลำดับการคำนวณ
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ

ผู้ชม 38,398 ผู้ลงคะแนน 69 คะแนนเฉลี่ย 4

1)
= ?
... เฉลย ข้อ 1


2)
= ?
... เฉลย ข้อ 2


3)
= ?
... เฉลย ข้อ 3


4)
= ?
... เฉลย ข้อ 4


5)
= ?
... เฉลย ข้อ 5


6)
= ?
... เฉลย ข้อ 6


7)
= ?
... เฉลย ข้อ 7


8)
= ?
... เฉลย ข้อ 8


9)
= ?
... เฉลย ข้อ 9ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


เกมศัพท์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6
10)
= ? ... เฉลย ข้อ 10


ผู้ชม 38,399 ผู้ลงคะแนน 69 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา

เศษส่วน ตอนที่ 7 เศษซ้อน
ลำดับการคำนวณ
การคำนวณเลขบวกและเลขลบ
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.