ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
โจทย์ปัญหาเศษส่วน อัตราส่วน และสมการ


ทบทวนเนื้อหา

เศษส่วน
อัตราส่วน
โจทย์ปัญหาสมการ
เทคนิคการแก้สมการ

ผู้ชม 58,479 ผู้ลงคะแนน 59 คะแนนเฉลี่ย 4

1)
จอจี้เป็นลิงที่ใช้เวลา ของชีวิต
อยู่ในวัยเด็ก อีก ของชีวิต
ทำงานเก็บมะพร้าว และอีก ของชีวิต

ฝึกแสดงละครลิง จอจี้แสดงละครลิงอยู่ 17 ปี

แล้วเสียชีวิต อยากทราบว่า

จอจี้เสียชีวิตเมื่ออายุกี่ปี

.....เฉลย ข้อ 12)
"ใหญ่" หนักเป็น เท่าของ "เล็ก"
"เล็ก" หนักเป็น เท่าของ "น้อย"
ถ้าเล็กหนัก 24 กิโลกรัม

ใหญ่และน้อยหนักกี่กิโลกรัม

.....เฉลย ข้อ 23) พ่อค้าซื้อทุเรียนมาจำนวนหนึ่ง
ต่อมามีทุเรียนเน่า ของจำนวนที่ซื้อมา
พ่อค้าขายทุเรียนไป ของทุเรียนที่เหลือ
ถ้าพ่อค้าซื้อทุเรียนมาเพิ่มอีก 637 ผล

จะทำให้พ่อค้ามีจำนวนทุเรียนเท่ากับ

ที่ซื้อมาครั้งแรกพอดี

จงหาว่าพ่อค้าซื้อทุเรียนมาครั้งแรกกี่ผล

.....เฉลย ข้อ 34) เมื่อลบตัวส่วนและตัวเศษ
ของ ด้วยจำนวนที่เท่ากันแล้ว
ทอนเศษส่วนที่ได้ใหม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ
ได้คำตอบ เศษ 2 ส่วน 5 จงหาจำนวนที่เป็นตัวลบ
.....เฉลย ข้อ 45) อัตราส่วนของนักเรียนหญิงต่อนักเรียนชาย

ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็น 3 : 2

โรงเรียนนี้มีนักเรียนหญิง

มากกว่านักเรียนชาย 200 คน

โรงเรียนนี้มีนักเรียนหญิงกี่คน

.....เฉลย ข้อ 56) เลขสองจำนวนมีอัตราส่วนเป็น 2 : 3

ถ้าเพิ่มเข้าไปอีกจำนวนละ 9

เลขสองจำนวนจะมีอัตราส่วนเป็น 3 : 4

ผลบวกของเลขสองจำนวนนี้มีค่าเป็นเท่าใด

.....เฉลย ข้อ 67) ถังสองใบใส่น้ำรวมกัน 90 ลิตร
เทน้ำ ของถังใบที่หนึ่ง
ใส่ในถังใบที่สอง แล้วน้ำในถังทั้งสองใบ

เป็นอัตราส่วน 1 : 2

เดิมถังสองใบนี้มีน้ำต่างกันกี่ลิตร

.....เฉลย ข้อ 78)
กำหนดให้ A = B
B = C
C = D
D = E

จงหาว่า A : E เท่ากับเท่าใด

.....เฉลย ข้อ 89) กาแฟชนิดที่ 1 และชนิดที่ 2 ราคาต่างกัน เงิน 57 บาท สามารถซื้อกาแฟทั้งสองชนิดได้อย่างละ 1 กิโลกรัม ถ้านำกาแฟทั้งสองชนิดมาผสมกัน ในอัตราส่วน 3 : 4 แล้วนำไปขายกิโลกรัมละ 35 บาท จะได้กำไร 25%

จงหาว่ากาแฟทั้งสองชนิดนี้ราคาต่างกันกิโลกรัมละกี่บาท
.....เฉลย ข้อ 9

10) มีส้มอยู่ในถาดจำนวนหนึ่ง ตุ๊กหยิบไปครึ่งหนึ่งของทั้งหมด แล้วหยิบเพิ่มอีก 2 ผล ต่อมาตุ่นหยิบไปครึ่งหนึ่งของที่เหลือจากตุ๊ก แล้วหยิบเพิ่มอีก 2 ผล ในตอนสุดท้าย แตนหยิบไปครึ่งหนึ่งของที่เหลือจากตุ๊กและตุ่น แล้วหยิบเพิ่มอีก 2 ผล ปรากฏว่าเหลือส้มในถาด 1 ผล

ถามว่าเดิมในถาดมีส้มกี่ผล
.....เฉลย ข้อ 10

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


English Voice
ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...ผังเครือญาติ

เครือญาติที่สมาชิกแยกย้ายกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ลูกหลานมักไม่รู้จักกัน เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน แต่ถ้าทุกครอบครัวสร้างผังครอบครัวของตนเอง แล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกทุกคนสามารถทำความรู้จักกันผ่านผังเครือญาตินี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


ผู้ชม 58,480 ผู้ลงคะแนน 59 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา
เศษส่วน
อัตราส่วน
โจทย์ปัญหาสมการ เทคนิคการแก้สมการ
 
ผังเครือญาติ

การนำญาติทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าเพื่อทำความรู้จักกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเริ่มนับจากรุ่นทวดลงมาถึงรุ่นเหลน จำนวนสมาชิกอาจมีมากกว่า 50 คน สมาชิกในรุ่นหลานเหลนมักไม่รู้จักกันเพราะบุคคลอาวุโสที่เป็นตัวเชื่อมเสียชีวิตไปแล้ว

ถ้าทุกครอบครัวเขียนผังครอบครัวของตัวเองแล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ที่มีสมาชิกครบทุกคน ญาติทุกคนสามารถทำความรู้จักกันด้วยข้อมูลในผังเครือญาติที่บอกชัดเจนว่าใครเป็นลูกหลานใคร แนวคิดนี้เป็นจริงได้ไม่ยากเพราะปัจจุบันมีอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว แค่เรียนรู้เครื่องมือสร้างผังครอบครัวและเชื่อผังครอบครัวเข้าด้วยกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.