ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
เรขาคณิต เรื่องมุม


ทบทวนเนื้อหา

มุม
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ

ผู้ชม 2,580 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

1) ให้ตอบว่าประโยคที่กล่าวไว้ในแต่ละข้อ ถูก หรือ ผิด
1.1) เรียงลำดับตามขนาดของมุมจาก เล็ก ไป ใหญ่ เป็นดังนี้
มุมแหลม, มุมฉาก, มุมตรง, มุมป้าน, มุมกลับ
.... เฉลย ข้อ 1.1 ....
1.2) มุมแหลม รวมกับ มุมฉาก มีขนาด น้อยกว่า 180°
.... เฉลย ข้อ 1.2 ....
1.3) มุมตรง รวมกับ มุมฉาก มีขนาด เท่ากับ 270°
.... เฉลย ข้อ 1.3 ....
1.4) มุมป้าน รวมกับ มุมกลับ มีขนาด น้อยกว่า 270°
.... เฉลย ข้อ 1.4 ....
1.5) มุมตรง รวมกับ มุมกลับ มีขนาด มากกว่า 360°
.... เฉลย ข้อ 1.5 ....
1.6) มุมกลับ เมื่อถูกแบ่งครึ่งแล้ว จะมีขนาดเท่ากับมุมแหลม
.... เฉลย ข้อ 1.6 ....
1.7) มุมตรงมีขนาดเป็น 2 เท่าของมุมฉาก
.... เฉลย ข้อ 1.7 ....
1.8) มุมตรงมีขนาดเป็น 3 เท่าของมุมแหลม
.... เฉลย ข้อ 1.8 ....
1.9) มุม A มีขนาด 49°
มุม B มีขนาดเป็น 3 เท่าของมุม A
แบ่งครึ่งมุม B จะได้มุมแหลม 2 มุม
.... เฉลย ข้อ 1.9 ....

2) มุมป้านมุมหนึ่ง มีขนาดเป็น 4 เท่าของมุมแหลม และ
มุมแหลมมีขนาดเป็น เศษ 1 ส่วน 5 เท่าของมุมตรง
จงหาว่ามุมป้านมีขนาดกี่องศา .... เฉลย ข้อ 2 ....


3) จากรูป

a = y
b = 2y
c = a + b

จงหาค่า y

.... เฉลย ข้อ 3 ....ผู้ชม 2,580 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0
ทบทวนเนื้อหา

มุม
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
 

Beautiful Music

Beautiful Music แหล่งรวมเพลงบรรเลงแสนไพเราะ บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีนานาชนิด ถ้าคุณเป็นคนรักดนตรี ขอเชิญมาฟังดนตรีด้วยกัน โดยคลิกที่ลิงค์ข้างล่างนี้

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.