ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
พื้นที่ ชุดที่ 1


ทบทวนเนื้อหา
พื้นที่
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
โจทย์ปัญหาสมการ

ผู้ชม 4,329 ผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 4

1) พื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร ต้องการปูกระเบื้องให้เต็มพื้นห้อง จะต้องซื้อกระเบื้องเป็นเงินทั้งหมดกี่บาท
ถ้ากระเบื้องราคากล่องละ 120 บาท
ปูพื้นที่ได้ 1.5 ตารางเมตร .... เฉลย ข้อ 1 ...

2) โครงไม้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีความยาวด้านละ 50 เซนติเมตร มีพื้นที่ 2,250 ตารางเซนติเมตร ถ้าโยกโครงไม้ให้เตี้ยลงจนกระทั่ง
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่เป็น เศษ 2 ส่วน 5
ของพื้นที่เดิม รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปใหม่มีความสูงน้อยกว่าเดิมกี่เซนติเมตร
.... เฉลย ข้อ 2 ...

3) รูปหกเหลี่ยมรูปหนึ่ง เมื่อตัดแบ่งครึ่งตามแนวเส้นทแยงมุมจะได้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานห่างกัน 3 เซนติเมตร และด้านคู่ขนานยาว 3.5 เซนติเมตร และ 7 เซนติเมตร รูปหกเหลี่ยมมีพื้นที่เท่าไร
.... เฉลย ข้อ 3 ...

4) สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 7.5 เมตร ยาว 12 เมตร ต้องการปลูกหญ้า โดยเว้นที่ไว้ทำถนนโดยรอบ 1.25 เมตร พื้นที่ปลูกหญ้าเป็นกี่ตารางเมตร .... เฉลย ข้อ 4 ...

5) ถ้าความยาวของด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลดลง 10%
5.1) เส้นรอบรูปลดลงกี่เปอร์เซ็นต์
5.2) พื้นที่ลดลงกี่เปอร์เซ็นต์
.... เฉลย ข้อ 5 ...

6) ทาสีด้านนอกของตู้ใบที่หนึ่งทั้งหกด้านใช้เวลา 2 ชั่วโมง ตู้ใบที่สองมีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงเป็น 2 เท่าของตู้ใบที่หนึ่ง ถ้าใช้ความสามารถในการทาเท่ากัน ต้องใช้เวลากี่ชั่วโมงในการทาสีตู้ใบที่สอง
.... เฉลย ข้อ 6 ...


ผู้ชม 4,329 ผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 4
ทบทวนเนื้อหา
พื้นที่
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.