ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
พื้นที่ ชุดที่ 3 พื้นที่วงกลม


ทบทวนเนื้อหา
พื้นที่
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
โจทย์ปัญหาสมการ

ผู้ชม 3,108 ผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5

1)โรงงานผลิตกระป๋อง
ตัดฝากระป๋องรูปวงกลม
จากแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ซึ่งมีพื้นที่ 49 ตารางนิ้ว ดังรูป
เกิดเศษเหล็กจากการผลิตฝากระป๋อง
แต่ละฝากี่ตารางนิ้ว
.... เฉลย ข้อ 1 ...2) ถ้าความยาวรัศมีของวงกลมลดลง 20%
พื้นที่วงกลมลดลงกี่เปอร์เซ็นต์
.... เฉลย ข้อ 2 ...3)ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ซึ่งมีเส้นรอบรูป 56 เซนติเมตร
E และ F เป็นจุดกึ่งกลางด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัส
O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม
พื้นที่สีเหลืองมีพื้นที่เท่าไร
.... เฉลย ข้อ 3 ...4)วงกลม 3 วงใช้จุดศูนย์กลางร่วมกัน
วงกลมวงเล็ก(วงกลมสีแดง)มีรัศมี 2 เซนติเมตร
วงกลมวงกลาง(วงกลมสีเขียว)มีรัศมี 5 เซนติเมตร
วงกลมวงใหญ่(วงกลมสีน้ำเงิน)มีรัศมี 9 เซนติเมตร
พื้นที่สีเหลืองเป็นเศษส่วนเท่าใด
ของพื้นที่วงกลมวงใหญ่
.... เฉลย ข้อ 4 ...5) คอกม้ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร
มีทุ่งหญ้าอยู่โดยรอบ
ม้าตัวหนึ่งถูกล่ามไว้ที่เสาตรงมุมคอก
ด้วยเชือกยาว 16 เมตร
ม้าตัวนี้สามารถกินหญ้าได้ในบริเวณพื้นที่กี่ตารางเมตร ( = 3.14 )
.... เฉลย ข้อ 5 ...

6) วงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่ 154 ตารางเซนติเมตร ถ้าพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 462 ตารางเซนติเมตร
รัศมีจะเพิ่มขึ้นจากเดิมกี่เซนติเมตร
.... เฉลย ข้อ 6 ...

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


ผู้ชม 3,108 ผู้ลงคะแนน 4 คะแนนเฉลี่ย 5

แบบฝึกหัดข้อสอบ

พื้นที่ ชุดที่ 1 พื้นที่สี่เหลี่ยม
พื้นที่ ชุดที่ 2 พื้นที่สามเหลี่ยม
พื้นที่ ชุดที่ 3 พื้นที่วงกลม
พื้นที่ ชุดที่ 4 Δ สี่เหลี่ยม วงกลม
พื้นที่ ชุดที่ 5 โจทย์ยาก

 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.