ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
พื้นที่ ชุดที่ 4 พี้นที่สามเหลี่ยม พื้นที่สี่เหลี่ยม พื้นที่วงกลม


ทบทวนเนื้อหา
พื้นที่
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
โจทย์ปัญหาสมการ

ผู้ชม 3,885 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

1)ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ซึ่งมีพื้นที่ 196 ตารางเมตร

E, F, G, H เป็นจุดกึ่งกลางด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัส

เส้นรอบรูปของพื้นที่สีเหลืองยาวกี่เมตร

.... เฉลย ข้อ 1 ...2)O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมรัศมี 10 เซนติเมตร
C เป็นจุดกึ่งกลางรัศมีของรูปวงกลม
B เป็นจุดบนเส้นรอบรูปวงกลม
OABC เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ลากเส้น AC แล้ว
สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มี AC เป็นด้านมีพื้นที่เท่าใด
.... เฉลย ข้อ 2 ...3)AB = CD = 7 เซนติเมตร

BC ยาวเป็น 2 เท่าของ CD

ส่วนโค้งสีเขียว AD เป็นครึ่งวงกลม

บริเวณสีเหลืองมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

.... เฉลย ข้อ 3 ...4)วงกลม 3 วงมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน
อัตราส่วนของรัศมีของวงกลม 3 วงคือ
รัศมีวงเล็ก : รัศมีวงกลาง : รัศมีวงใหญ่ = 1 : 2 : 3
อัตราส่วนของพื้นที่สีแดง : พื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีน้ำเงิน เป็นเท่าไร
.... เฉลย ข้อ 4 ...5)กำหนดให้ = 3.14

บริเวณสีเหลืองมีพื้นที่กี่ตารางเมตร

.... เฉลย ข้อ 5 ...6)ABHG เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
CDHG เป็นสี่จัตุรัส
BD = DF
AB = 8.5 เมตร
AG = 11 เมตร
สี่เหลี่ยม EFHG มีพื้นที่มากกว่าสี่เหลี่ยม ABDC กี่ตารางเมตร
.... เฉลย ข้อ 6 ...7)ABCD เป็นสี่เหลี่ยมรูปว่าว
BE = เศษ 1 ส่วน 4 ของ BD
จงหาอัตราส่วนของ
พื้นที่สามเหลี่ยม ABC : พื้นที่สามเหลี่ยม ADC
.... เฉลย ข้อ 7 ...8)ABCD เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว
AE ยาวเป็น 2 เท่าของ EB
จงหาพื้นที่สามเหลี่ยม AEC
.... เฉลย ข้อ 8 ...9)รูป 5 เหลี่ยม ABCDE มีความยาวด้านตามรูป
ความยาวมีหน่วยเป็นนิ้ว
จงหาพื้นที่ของรูป 5 เหลี่ยม ABCDE
.... เฉลย ข้อ 9 ...10)O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม

ซึ่งมีเส้นรอบวงยาว 22 เซนติเมตร

AD = 8 เซนติเมตร

สามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

.... เฉลย ข้อ 10 ...

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...ผังเครือญาติ

เครือญาติที่สมาชิกแยกย้ายกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ลูกหลานมักไม่รู้จักกัน เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน แต่ถ้าทุกครอบครัวสร้างผังครอบครัวของตนเอง แล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกทุกคนสามารถทำความรู้จักกันผ่านผังเครือญาตินี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...เกมศัทพ์ 500 คำ ชั้นป.1-ป.2-ป.3

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบชั้นป.1-ป.2-ป.3 เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.1-ป.2-ป.3เกมศัทพ์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6เกมศัทพ์ 1,000 คำ ชั้น ม.1-ม.2-ม.3

ศัพท์ 1,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน ข้อสอบชั้น ม.1-ม.2-ม.3 และข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นม.4 ของโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 1,000 คำ ม.1-ม.2-ม.3เกมศัทพ์ 1,000 คำ ชั้น ม.4-ม.5-ม.6

ศัพท์ 1,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบชั้น ม.4-ม.5-ม.6เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 1,000 คำ ม.4-ม.5-ม.6ฝึกสมอง

สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ สมองมีการทำงานที่ซับซ้อนกว่าอวัยวะอื่น การฝึกสมองเพื่อเพิ่มพลังให้สมองในแต่ละหน้าที่จึงต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

ผู้ชม 3,885 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

พื้นที่ ชุดที่ 1 พื้นที่สี่เหลี่ยม
พื้นที่ ชุดที่ 2 พื้นที่สามเหลี่ยม
พื้นที่ ชุดที่ 3 พื้นที่วงกลม
พื้นที่ ชุดที่ 4 Δ สี่เหลี่ยม วงกลม
พื้นที่ ชุดที่ 5 โจทย์ยาก

 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.