ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
พื้นที่ ชุดที่ 5 โจทย์ยาก


ทบทวนเนื้อหา
พื้นที่
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
โจทย์ปัญหาสมการ

โดยทั่วไปการหาพื้นที่รูปทรงเรขาคณิต ใช้วิธีคำนวณด้วยการแทนค่าลงในสูตรหาพื้นที่ของรูปทรงเรขาคณิตที่มีสูตรรองรับอยู่แล้ว เช่น สูตรหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู สูตรหาพื้นที่รูปว่าว สูตรหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม สูตรหาพื้นที่รูปวงกลม ฯลฯ

การจำสูตรหาพื้นที่ได้ทั้งหมดไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะทำโจทย์เกี่ยวกับการหาพื้นที่ได้ทุกข้อ เนื่องจากโจทย์บางข้อนอกจากใช้สูตรแล้วยังต้องใช้จินตนาการด้วย เพราะรูปทรงหรือพื้นที่ที่โจทย์ถามไม่สามารถหาได้จากสูตรโดยตรง

แบบฝึกหัดข้อสอบชุดนี้ รวบรวมข้อสอบเกี่ยวกับการหาพื้นที่ที่นักเรียนต้องใช้ทั้งสูตรและจินตนาการ เพื่อให้นักเรียนฝึกใช้จินตนาการในการมองรูปทรงเรขาคณิตด้วยมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้ได้พื้นที่ที่โจทย์ถาม


ผู้ชม 18,328 ผู้ลงคะแนน 9 คะแนนเฉลี่ย 4

1)ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน
E เป็นจุดกึ่งกลางด้าน DC
จงหาอัตราส่วนของ
พื้นที่ ΔADE : พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD
.... เฉลย ข้อ 1 ...2)ABCD เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนาน
มีพื้นที่ 48 ตารางเมตร
DB เป็นเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมด้านขนาน
DE = EF = FB
บริเวณสีเหลืองมีพื้นที่กี่ตารางเมตร
.... เฉลย ข้อ 2 ...3)สามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่ 60 ตารางเซนติเมตร
DC = เศษ 1 ส่วน 4 ของ AC
EB = เศษ 1 ส่วน 3 ของ AB
สามเหลี่ยม EBD มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

.... เฉลย ข้อ 3 ...4)ABC เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า
แต่ละด้านยาว 3 นิ้ว

P, Q, R, S, T, U แบ่งแต่ละด้าน
ออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน

อัตราส่วนของ
พื้นที่สี่เหลี่ยม PTUS : พื้นที่ ΔABC เป็นเท่าไร

.... เฉลย ข้อ 4 ...5)ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

กว้างด้านละ 100 เซนติเมตร

สร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหม่

จากการต่อจุดกึ่งกลางของรูปเดิม

บริเวณสีเหลืองมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

.... เฉลย ข้อ 5 ...6)ABCD เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า

พื้นที่สีเหลืองเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ของพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD

.... เฉลย ข้อ 6 ...7)ตัวเลขในภาพมีหน่วยเป็นเซนติเมตร

บริเวณสีเขียวมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

.... เฉลย ข้อ 7 ...8)AB = BC = CD = DE = 2 เซนติเมตร

บริเวณสีฟ้ามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

.... เฉลย ข้อ 8 ...9)วงกลมใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 14 ซม.

ครึ่งวงกลมเล็กมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม.

ส่วนที่เป็นสีดำมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

.... เฉลย ข้อ 9 ...10)สี่เหลี่ยมผืนผ้า 3 รูปวางติดกันดังรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละรูปกว้าง 2 ซม. ยาว 4 ซม.

พื้นที่สีแดงอยู่ระหว่างวงกลมรัศมี 4 ซม. 2 วง

บริเวณสีแดงมีพื้นที่กี่ตร.ซม.

.... เฉลย ข้อ 10 ...
ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

English Voice
ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...

ผังเครือญาติ

เครือญาติที่สมาชิกแยกย้ายกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ลูกหลานมักไม่รู้จักกัน เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน แต่ถ้าทุกครอบครัวสร้างผังครอบครัวของตนเอง แล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกทุกคนสามารถทำความรู้จักกันผ่านผังเครือญาตินี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...

เกมศัพท์ 500 คำ ชั้นป.4-ป.5-ป.6

ศัพท์ 500 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียน, ข้อสอบชั้นป.4-ป.5-ป.6 และข้อสอบเข้าม.1 ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนการท่องศัพท์ผ่านการเล่นเกม
คลิกที่นี่เพื่อเล่นเกมศัทพ์ 500 คำ ป.4-ป.5-ป.6
11) OA และ OB เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของครึ่งวงกลม

OA = OB = 3 เซนติเมตร

มุม AOB เป็นมุมฉาก

A และ B อยู่บนเส้นรอบวงที่มี OA เป็นรัศมี

บริเวณสีฟ้ามีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

.... เฉลย ข้อ 11 ...12) ในภาพมีวงกลม 3 ขนาด คือ เล็ก กลาง และใหญ่

ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

วงกลมเล็ก 3 วงมีขนาดเท่ากัน

ถ้า พื้นที่สีเหลือง = 462 ตารางเซนติเมตร

แล้ว พื้นที่สีฟ้า = กี่ตารางเซนติเมตร

.... เฉลย ข้อ 12 ...


ผู้ชม 18,328 ผู้ลงคะแนน 9 คะแนนเฉลี่ย 4

แบบฝึกหัดข้อสอบ

พื้นที่ ชุดที่ 1 พื้นที่สี่เหลี่ยม
พื้นที่ ชุดที่ 2 พื้นที่สามเหลี่ยม
พื้นที่ ชุดที่ 3 พื้นที่วงกลม
พื้นที่ ชุดที่ 4 Δ สี่เหลี่ยม วงกลม
พื้นที่ ชุดที่ 5 โจทย์ยาก

 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.