ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
เส้นขนาน


ทบทวนเนื้อหา
มุม
เส้นขนาน
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ

ผู้ชม 5,735 ผู้ลงคะแนน 19 คะแนนเฉลี่ย 2

1) เส้นตั้งสีน้ำเงิน 2 เส้นขนานกัน
เส้นเขียว 2 เส้นตัดผ่านเส้นขนาน
ใช้ตัวอักษรแทนชื่อมุมต่าง ๆ ดังรูป
ประโยคต่อไปนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมุมต่าง ๆ
ให้ตอบว่า ประโยคต่อไปนี้ ถูก หรือ ผิด
1.1) a = i เฉลย ข้อ 1.1
1.2) w + t = 180° เฉลย ข้อ 1.2
1.3) a + z = 180° เฉลย ข้อ 1.3
1.4) g + h = 180° เฉลย ข้อ 1.4
1.5) c + f = f + b เฉลย ข้อ 1.5
1.6) x + e = f + k เฉลย ข้อ 1.62) เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
เส้นตรง EF ตั้งฉากกับเส้นตรง AB และ CD
ใช้ตัวอักษรแทนชื่อมุมต่าง ๆ ดังรูป
ประโยคต่อไปนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมุมต่าง ๆ
ให้ตอบว่า ประโยคต่อไปนี้ ถูก หรือ ผิด
2.1) h = a + b + 90° เฉลย ข้อ 2.1
2.2) g = c + b เฉลย ข้อ 2.2
2.3) e = b + c เฉลย ข้อ 2.3
2.4) a + b + g = 90° เฉลย ข้อ 2.4
2.5) f = a + d เฉลย ข้อ 2.53)เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
มุม HGF = 46°
มุม HEF = 40°
จงหาว่า x + y เท่ากับกี่องศา
.... เฉลย ข้อ 3 ...
4)เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
มุม MEG = 140°
มุม CKS = 55°
มุม EKG = กี่องศา
.... เฉลย ข้อ 4 ...
5)เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
AE = BE
มุม BCD = 50°
มุม BEA = กี่องศา
.... เฉลย ข้อ 5 ...
6)เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
เส้นตรง AC ขนานกับเส้นตรง BD
มุม TVD = 34°
มุม ABD = 76°
4a - 2b + 2c - d = ?
.... เฉลย ข้อ 6 ...
7)เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
เส้นตรง AF ตั้งฉากกับเส้นตรง CE
มุม FAE = 3x
มุม ECD = 2x
มุม CEB = กี่องศา
.... เฉลย ข้อ 7 ...

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


English Voice
ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...


ผู้ชม 5,735 ผู้ลงคะแนน 19 คะแนนเฉลี่ย 2
ทบทวนเนื้อหา
มุม
เส้นขนาน
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.