ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
เส้นขนาน


ทบทวนเนื้อหา
มุม
เส้นขนาน
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ

ผู้ชม 2,772 ผู้ลงคะแนน 14 คะแนนเฉลี่ย 2

1) เส้นตั้งสีน้ำเงิน 2 เส้นขนานกัน
เส้นเขียว 2 เส้นตัดผ่านเส้นขนาน
ใช้ตัวอักษรแทนชื่อมุมต่าง ๆ ดังรูป
ประโยคต่อไปนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมุมต่าง ๆ
ให้ตอบว่า ประโยคต่อไปนี้ ถูก หรือ ผิด
1.1) a = i เฉลย ข้อ 1.1
1.2) w + t = 180° เฉลย ข้อ 1.2
1.3) a + z = 180° เฉลย ข้อ 1.3
1.4) g + h = 180° เฉลย ข้อ 1.4
1.5) c + f = f + b เฉลย ข้อ 1.5
1.6) x + e = f + k เฉลย ข้อ 1.62) เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
เส้นตรง EF ตั้งฉากกับเส้นตรง AB และ CD
ใช้ตัวอักษรแทนชื่อมุมต่าง ๆ ดังรูป
ประโยคต่อไปนี้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมุมต่าง ๆ
ให้ตอบว่า ประโยคต่อไปนี้ ถูก หรือ ผิด
2.1) h = a + b + 90° เฉลย ข้อ 2.1
2.2) g = c + b เฉลย ข้อ 2.2
2.3) e = b + c เฉลย ข้อ 2.3
2.4) a + b + g = 90° เฉลย ข้อ 2.4
2.5) f = a + d เฉลย ข้อ 2.53)เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
มุม HGF = 46°
มุม HEF = 40°
จงหาว่า x + y เท่ากับกี่องศา
.... เฉลย ข้อ 3 ...
4)เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
มุม MEG = 140°
มุม CKS = 55°
มุม EKG = กี่องศา
.... เฉลย ข้อ 4 ...
5)เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
AE = BE
มุม BCD = 50°
มุม BEA = กี่องศา
.... เฉลย ข้อ 5 ...
6)เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
เส้นตรง AC ขนานกับเส้นตรง BD
มุม TVD = 34°
มุม ABD = 76°
4a - 2b + 2c - d = ?
.... เฉลย ข้อ 6 ...
7)เส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD
เส้นตรง AF ตั้งฉากกับเส้นตรง CE
มุม FAE = 3x
มุม ECD = 2x
มุม CEB = กี่องศา
.... เฉลย ข้อ 7 ...
ห้องสอบเสมือนจริง

การทำคะแนนสอบให้ได้ดี ไม่ใช่แค่ทำข้อสอบได้ แต่ต้องทำทันในเวลาที่กำหนดด้วย ห้องสอบเสมือนจริงได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลังไปหลายปีจากสนามสอบต่าง ๆ เพื่อให้ นักเรียนใช้ฝึกทำข้อสอบจับเวลาในห้องสอบเสมือนจริง ทำให้รู้จุดอ่อนและข้อบกพร่องของตนเอง แล้วแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบจริง
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...ผังเครือญาติ

เครือญาติที่สมาชิกแยกย้ายกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ลูกหลานมักไม่รู้จักกัน เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน แต่ถ้าทุกครอบครัวสร้างผังครอบครัวของตนเอง แล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกทุกคนสามารถทำความรู้จักกันผ่านผังเครือญาตินี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


ผู้ชม 2,772 ผู้ลงคะแนน 14 คะแนนเฉลี่ย 2
ทบทวนเนื้อหา
มุม
เส้นขนาน
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
 

ท่องศัพท์ด้วยภาพ

ภาพดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าตัวหนังสือ การจับคู่ระหว่างภาพและคำศัพท์จึงช่วยให้นักเรียนจำศัพท์ได้เร็วขึ้น เทคนิคการท่องศัพท์นี้ทำให้การท่องศัพท์สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ นักเรียนถูกทดสอบผ่านการเล่นเกม โดยเกมทำหน้าที่สุ่มคำศัพท์และรูปภาพให้นักเรียนจับคู่ การจับคู่ถูกหรือผิดมีผลต่อเหตุการณ์ในเกม ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การชนะหรือแพ้

ถ้านักเรียนแพ้ จะเกิดแรงท้าทายให้แก้ตัวใหม่ การเล่นเกมแก้ตัวใหม่อีกครั้งเป็นการทบทวนศัพท์อีกรอบ นักเรียนจะถูกกระตุ้นให้เล่นเกมไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชนะ เมื่อนักเรียนเล่นเกมจนจำศัพท์ได้ทุกคำ เขาจะชนะทุกครั้งที่แข่ง สร้างความภูมิใจให้พวกเขาและเป็นความสำเร็จของกุศโลบายการท่องศัพท์

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.