ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
สามเหลี่ยม


ทบทวนเนื้อหา
มุม
สามเหลี่ยม
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
อัตราส่วน

ผู้ชม 2,173 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 2

1) รูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านเป็นจำนวนเต็ม
และมีความยาวรอบรูปเท่ากับ 10 เซนติเมตร
มีได้ทั้งหมดกี่รูป .... เฉลย ข้อ 1 ....


2) อัตราส่วนมุมภายใน 3 มุมของสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง เป็น 1 : 3 : 5
มุมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสามเหลี่ยมรูปนี้มีขนาดกี่องศา
.... เฉลย ข้อ 2 ....


3) สามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปหนึ่ง
อัตราส่วนของมุมยอดต่อมุมที่ฐาน คือ 2 : 5
มุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้กางกี่องศา
.... เฉลย ข้อ 3 ....


4)

เส้นตรง DC แบ่งครึ่งมุม ACE
เส้นตรง DB ตั้งฉากกับเส้นตรง AC ที่จุด B
มุม BDC = 40°
มุม AEC = 20°
มุม EAC = กี่องศา
.... เฉลย ข้อ 4 ....5)

เส้นตรง DA และ EA แบ่งมุม CAB ออกเป็น 3 ส่วนเท่ากัน
มุม DRB = 80°
มุม ESB = 60°
มุม CAB = กี่องศา
.... เฉลย ข้อ 5 ....6) รูป 3 เหลี่ยม มุมภายในทั้ง 3 มุมรวมกันเท่ากับ 180 องศา
รูป 13 เหลี่ยม มุมภายในทั้ง 13 มุมรวมกันเท่ากับกี่องศา
.... เฉลย ข้อ 6 ....7) จากรูป x + y + z = กี่องศา

.... เฉลย ข้อ 7 ....8) จากรูป มุม MCN = กี่องศา

.... เฉลย ข้อ 8 ....


ผู้ชม 2,173 ผู้ลงคะแนน 2 คะแนนเฉลี่ย 2
ทบทวนเนื้อหา
มุม
สามเหลี่ยม
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
อัตราส่วน
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.