ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
ปริมาตร ชุดที่ 2


ทบทวนเนื้อหา
ปริมาตร
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
โจทย์ปัญหาสมการ

ผู้ชม 7,687 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 5

1) ถังน้ำทรงลูกบาศก์มีความจุ 1 ลูกบาศก์เมตร
ระดับน้ำในถังสูง 0.05 เซนติเมตร
มีน้ำอยู่ในถังกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร
.... เฉลย ข้อ 1 ...


2) ถังน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
กว้าง 25 เซนติเมตร
ยาว 40 เซนติเมตร
สูง 34 เซนติเมตร
มีน้ำบรรจุอยู่ เศษ 3 ส่วน 4 ของถัง
จะต้องเติมน้ำอีกกี่ลิตร จึงจะเต็มถัง
.... เฉลย ข้อ 2 ...


3) นำลวดขดหนึ่งมาตัดเป็นท่อน เท่าๆกัน
แล้วนำลวดแต่ละท่อนมาเชื่อมกัน
เป็นขอบของลูกบาศก์
ได้ลูกบาศก์ที่มีปริมาตร 729 ลบ.ซม.
ลวดขดนี้ยาวกี่เมตร
.... เฉลย ข้อ 3 ...


4) กล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
มีด้านยาวยาวเป็น 5 เท่าของด้านกว้าง
ความสูงเป็น 2 เท่าของด้านกว้าง
กล่องใบนี้มีความจุ 3,430 ลูกบาศก์เซนติเมตร
กล่องใบนี้มีขนาดเท่าใด
.... เฉลย ข้อ 4 ...


5) ดินน้ำมันทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
กว้าง 4 เซนติเมตร
ยาว 8 เซนติเมตร
สูง 5 เซนติเมตร
ถ้านำดินน้ำมันมาปั้นใหม่เป็นทรงลูกบาศก์
มีความยาวด้านละ 2 เซนติเมตร
จะปั้นได้ทั้งหมดกี่ก้อน
.... เฉลย ข้อ 5 ...


6) นมกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
กว้าง 4 เซนติเมตร
ยาว 6 เซนติเมตร
สูง 10 เซนติเมตร
นำไปบรรจุลงในลังกระดาษแข็ง
ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใบใหญ่
กว้าง 12 เซนติเมตร
ยาว 30 เซนติเมตร
สูง 20 เซนติเมตร
จะบรรจุนมกล่องได้กี่กล่อง
.... เฉลย ข้อ 6 ...


7) กระติกน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
กว้าง 16 เซนติเมตร
ยาว 24 เซนติเมตร
สูง 10 เซนติเมตร
ใส่น้ำแข็งทรงลูกบาศก์
ก้อนละ 64 ลูกบาศก์เซนติเมตรได้กี่ก้อน
(ห้ามทุบหรือตัดน้ำแข็ง
และเมื่อใส่น้ำแข็งแล้วต้องปิดฝากระติกได้)
.... เฉลย ข้อ 7 ...


8) กระป๋องน้ำมันเครื่องทรงกระบอก
มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 14 นิ้ว สูง 6 นิ้ว
บรรจุน้ำมันเครื่องได้กี่แกลลอน
( 1 แกลลอน = 231 ลูกบาศก์นิ้ว )
.... เฉลย ข้อ 8 ...


9) ทรงกระบอกรูปที่ 1
มีรัศมียาวเป็น 2 เท่าของทระกระบอกรูปที่ 2

ทรงกระบอกรูปที่ 2
มีส่วนสูงเป็น 2 เท่าของทระกระบอกรูปที่ 1

ปริมาตรทรงกระบอกรูปที่ 1
เป็นกี่เท่าของปริมาตรทรงกระบอกรูปที่ 2
.... เฉลย ข้อ 9 ...


10) ถังน้ำทรงกระบอกรัศมีก้นถัง 2 เมตร

สูง 2 เมตร มีน้ำเต็มถัง

ถ่ายน้ำจากถังลงสระน้ำ

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 4 เมตร
ยาว 1เศษ 1 ส่วน 2 เท่าของความกว้าง
สูง 1เศษ 1 ส่วน 3 เมตร

จะได้น้ำคิดเป็นร้อยละเท่าไรของสระน้ำ

( = 3.14)

.... เฉลย ข้อ 10 ...

ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...ผังเครือญาติ

เครือญาติที่สมาชิกแยกย้ายกันอยู่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศ ลูกหลานมักไม่รู้จักกัน เพราะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน แต่ถ้าทุกครอบครัวสร้างผังครอบครัวของตนเอง แล้วนำมาต่อกันเหมือนต่อจี๊กซอว์ จะได้ผังเครือญาติขนาดใหญ่ สมาชิกทุกคนสามารถทำความรู้จักกันผ่านผังเครือญาตินี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ไปมาหาสู่กัน
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...


ผู้ชม 7,687 ผู้ลงคะแนน 3 คะแนนเฉลี่ย 5
ทบทวนเนื้อหา
ปริมาตร
พีชคณิตพื้นฐาน
เทคนิคการแก้สมการ
โจทย์ปัญหาสมการ
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.