ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

แบบฝึกหัดข้อสอบ
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1


ทบทวนเนื้อหา

เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์

ผู้ชม 13,281 ผู้ลงคะแนน 10 คะแนนเฉลี่ย 3

1)
รูปทางซ้าย แสดงการหาผลบวกของจำนวนับตั้งแต่ 1 ถึง 10

แต่ละคู่ที่มีเส้นโยงเข้าหากันได้ผลบวกเป็น 11 และมีทั้งหมด 5 คู่

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 5 x 11 = 55

ประยุกต์หลักการนี้ เพื่อหาผลบวกของจำนวนนับตั้งแต่ 1 ถึง 201

ได้ผลบวกเท่าใด ... เฉลย ข้อ 12) จงหาหลักหน่วยของผลลัพธ์ 21998 + 31998 ... เฉลย ข้อ 2


3)
จงหาค่าของ ( - ) + ( - ) + ( - )

... เฉลย ข้อ 3


4)
กำหนดให้ แล้ว

ถ้า MONEY คือตัวเลข 10652 ตามลำดับ แล้วจงหาตัวเลข SEND - MORE
... เฉลย ข้อ 4


5) พิจารณาการหารต่อไปนี้


จงหาค่าของ A + B + C + D + f = ?
... เฉลย ข้อ 5


6) จงเติมตัวเลข 2 จำนวนที่หายไปจากเลขลำดับ

17,20,28,45,75,..., ..., 283

... เฉลย ข้อ 6


7)
จงหาผลลัพธ์ของ 997 - 996 - 995 + 994 + 993 - 992 + 991 - 990 - 989 + 988 + 987 - 986

+ 985 - 984 - 983 + 982 + 981 - 980 + ... + 7 - 6 - 5 + 4 + 3 - 2 + 1
... เฉลย ข้อ 7


8) ไข่ห่านทุกฟองมีน้ำหนักเท่ากัน
ไข่เป็ดทุกฟองมีน้ำหนักเท่ากัน
ไข่ไก่ทุกฟองมีน้ำหนักเท่ากัน
ไข่นกทุกฟองมีน้ำหนักเท่ากัน
ไข่ห่าน ≠ ไข่เป็ด ≠ ไข่ไก่ ≠ ไข่นก

ไข่ไก่ 1 ฟอง และไข่นก 1 ฟอง มีน้ำหนักเท่ากับ ไข่เป็ด 1 ฟอง
ไข่ห่าน 1 ฟอง และไข่นก 1 ฟอง มีน้ำหนักเท่ากับ ไข่เป็ด 1 ฟองและไข่ไก่ 1 ฟอง
ไข่เป็ด 1 ฟอง และไข่นก 2 ฟอง มีน้ำหนักเท่ากับ ไข่ห่าน 1 ฟอง

ไข่ห่าน 1 ฟองมีน้ำหนักเท่ากับไข่นกกี่ฟอง ... เฉลย ข้อ 8


9) ซื้อเสื้อ 2 ตัว และ หมวก 2 ใบ จ่ายเงิน 1,500 บาท
ซื้อกางเกง 1 ตัว และ หมวก 4 ใบ จ่ายเงิน 1,500 บาท
ซื้อกางเกง 2 ตัว และ เสื้อ 2 ตัว จ่ายเงิน 3,000 บาท

ซื้อเสื้อ 1 ตัว กางเกง 1 ตัว และ หมวก 1 ใบ จ่ายเงินกี่บาท
... เฉลย ข้อ 9


10) ชมรมหนึ่งมีสมาชิก 54 คน
กำหนดหมายเลขสมาชิกเป็นหมายเลข 1 - 54
ชมรมนี้แบ่งสมาชิกออกเป็น 4 กลุ่ม
โดยจัดกลุ่มเรียงตามหมายเลขดังนี้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4
หมายเลข 1 2 3 4
หมายเลข 5 6 7 8
หมายเลข ....................................................

ถ้าสมาชิกเพิ่มขึ้นจนถึงคนที่มีหมายเลข 354 ควรจะจัดคนนี้ไว้ในกลุ่มใด
... เฉลย ข้อ 10


ผู้ชม 13,281 ผู้ลงคะแนน 10 คะแนนเฉลี่ย 3
ทบทวนเนื้อหา

เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.