ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2


ทบทวนเนื้อหา

เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์

ผู้ชม 5,523 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5

1) 1, 1, 3, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 21,x ,y
x และ y แทนเลขอะไร
... เฉลย ข้อ 1


2) นำลูกบาศก์ 204 ลูก มาวางซ้อนกันเป็นพีระมิด ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมียอดเป็นลูกบาศก์หนึ่งลูก เมื่อวางลูกบาศก์หมดได้พีระมิดสูงกี่ชั้น
... เฉลย ข้อ 2


3)

A, B, C และ D ในตารางแทนเลขอะไร
... เฉลย ข้อ 3


4)

จงหาค่า X จากภาพ
... เฉลย ข้อ 4


5)

จงหาค่า X จากตาราง
... เฉลย ข้อ 5


6) 1864 712

3925 514

4859 X

จงหาค่า X

... เฉลย ข้อ 6


7) ชุดที่ 1 49, 36, 18

ชุดที่ 2 82, A, 6

ชุดที่ 3 74, 28, B

ตัวเลขทั้ง 3 ชุดมีความสัมพันธ์แบบเดียวกัน

จงหาค่า A และ B

... เฉลย ข้อ 7



ห้องสอบเสมือนจริง

1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...







สมุดจดศัพท์ที่นักเรียนสามารถจดศัพท์ของตัวเองไว้เพื่อทบทวนศัพท์ผ่านการเล่นเกม ยิ่งเล่นเกมส์มากยิ่งจำศัพท์ได้มาก นักเรียนสามารถเข้าถึงสมุดจดศัพท์ของตัวเองได้ทุกเวลา จากทุกสถานที่ ผ่านอุปกรณ์ใดก็ได้ที่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ
...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...
8)
ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3

ตัวเลขในภาพทั้ง 3 ภาพมีความสัมพันธ์แบบเดียวกัน

จงหาค่า W

... เฉลย ข้อ 8


ผู้ชม 5,523 ผู้ลงคะแนน 1 คะแนนเฉลี่ย 5

แบบฝึกหัดข้อสอบ
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
เชาว์ปัญญาทางคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...



สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.