ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1 ข้อ 1.1


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

แสดงวิธีทำ 5 วิธี นักเรียนตอบวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้

34,125.68 = 3 x 10,000 + 4 x 1,000 + 1 x 100 + 2 x 10 + 5 + 6 x เศษ 1 ส่วน 10 + 8 x เศษ 1 ส่วน 100
หรือ
= 3 x 10,000 + 4 x 1,000 + 1 x 100 + 2 x 10 + 5 x 1 + 6 x เศษ 1 ส่วน 10 + 8 x เศษ 1 ส่วน 100
หรือ
= 3 x 104 + 4 x 103 + 1 x 102 + 2 x 10 + 5 x 1 + 6 x เศษ 1 ส่วน 10 + 8 x เศษ 1 ส่วน 100

หรือ

= 3 x 104 + 4 x 103 + 1 x 102 + 2 x 10 + 5 x 1 + 6 x 10-1 + 8 x 10-2

หรือ

= 3 x 104 + 4 x 103 + 1 x 102 + 2 x 101 + 5 x 100 + 6 x 10-1 + 8 x 10-2


ผู้ชม 319 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 1
 

ทดสอบศัพท์ 3,000 คำ ตั้งแต่ ป.1-ม.6 ผ่านการเล่นเกมส์

การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องใช้ศัพท์ประมาณ 3,000 คำ ถ้านักเรียนต้องการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารเรื่องทั่วไปได้อย่างไม่ติดขัด นักเรียนต้องจำศัพท์ที่ใช้บ่อย ๆ ให้ได้ 3,000 คำ

ศัพท์ 3,000 คำถูกคัดเลือกจากหนังสือเรียนและข้อสอบในสนามสอบต่าง ๆ ตั้งแต่ ป.1 - ม.6 เพื่อนำมาทดสอบว่านักเรียน รู้จักคำศัพท์เหล่านี้มากน้อยเพียงใด การทดสอบทำผ่านการเล่นเกม

...คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.