ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1 ข้อ 1.3


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

แสดงวิธีทำ 5 วิธี นักเรียนตอบวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้

9,304,218.756 = 9 x 1,000,000 + 3 x 100,000 + 4 x 1,000 + 2 x 100 + 1 x 10 + 8 +
7 x เศษ 1 ส่วน 10 + 5 x เศษ 1 ส่วน 100 + 6 x เศษ 1 ส่วน 1000

หรือ

= 9 x 1,000,000 + 3 x 100,000 + 4 x 1,000 + 2 x 100 + 1 x 10 + 8 x 1 +
7 x เศษ 1 ส่วน 10 + 5 x เศษ 1 ส่วน 100 + 6 x เศษ 1 ส่วน 1000

หรือ

= 9 x 106 + 3 x 105 + 4 x 103 + 2 x 102 + 1 x 10 + 8 x 1 +
7 x เศษ 1 ส่วน 10 + 5 x เศษ 1 ส่วน 100 + 6 x เศษ 1 ส่วน 1000


หรือ

= 9 x 106 + 3 x 105 + 4 x 103 + 2 x 102 + 1 x 10 + 8 x 1 + 7 x 10-1 + 5 x 10-2 + 6 x 10-3


หรือ

= 9 x 106 + 3 x 105 + 4 x 103 + 2 x 102 + 1 x 101 + 8 x 100 + 7 x 10-1 + 5 x 10-2 + 6 x 10-3


ผู้ชม 179 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 1
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฟรี

ฝึกให้คุ้นเคยกับการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถฝึกที่บ้านผ่านอินเตอร์เน็ตฟรี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีคลิปเสียง แบบทดสอบ สคริป พร้อมคำแปล ให้นักเรียนใช้ฝึกฟังและทดสอบความเข้าใจจากการฟัง

เริ่มฝึกตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นระดับง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ฝึกต่อเนื่องจนถึงระดับ 2 และระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับที่ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.