ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1 ข้อ 1.4


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

แสดงวิธีทำ 4 วิธี นักเรียนตอบวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้

72,500,090.031 = 7 x 10,000,000 + 2 x 1,000,000 + 5 x 100,000 + 9 x 10 +
3 x เศษ 1 ส่วน 100 + 1 x เศษ 1 ส่วน 1000

หรือ

= 7 x 107 + 2 x 106 + 5 x 105 + 9 x 10 + 3 x เศษ 1 ส่วน 100 + 1 x เศษ 1 ส่วน 1000


หรือ

= 7 x 107 + 2 x 106 + 5 x 105 + 9 x 10 + 3 x 10-2 + 1 x 10-3


หรือ

= 7 x 107 + 2 x 106 + 5 x 105 + 9 x 101 + 3 x 10-2 + 1 x 10-3


ผู้ชม 193 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 1
 

English Voice
ฝึกฟังภาษาอังกฤษ

ฝึกฟังเสียงภาษาอังกฤษด้วยเนื้อเรื่องของเทพนิยาย Beauty and the Beast เนื้อเรื่องถูกแบ่งเป็นตอนสั้นต่อเนื่องกัน 15 ตอน แต่ละตอนเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนใช้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ เมื่อฟังจบแต่ละตอนให้ทำแบบทดสอบ เพื่อทดสอบว่านักเรียนสามารถฟังเสียงคำศัพท์ได้มากน้อยเพียงใด จากนั้นมีเฉลยคำตอบ และ Script พร้อมคำแปล เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าจับใจความจากการฟังได้ครบถ้วนแค่ไหน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.