ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1 ข้อ 2


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ 5 รายการ
ต้องเสียภาษีนำเข้า 3.7% ของราคาสินค้า
มูลค่าภาษีที่คำนวณไว้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ค่าประมาณของมูลค่าภาษีของสินค้าแต่ละรายการ แสดงเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง

รายการที่ ราคาสินค้า เสียภาษี 3.7% ค่าประมาณภาษี
1 30,119 1,114.403 1,114.40
2 56,927 2,106.299 2,106.30
3 76,533 2,831.721 2,831.72
4 79,306 2,934.322 2,934.32
5 11,058 409.146 409.15ผู้ชม 265 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 1
 

ห้องสอบเสมือนจริง

ห้องสอบเสมือนจริง คือการจำลองห้องสอบเพื่อให้นักเรียนฝึกทำข้อสอบในสภาพแวดล้อมเหมือนนั่งสอบในห้องสอบจริง
1) นักเรียนเข้าห้องสอบทางอินเตอร์เน็ต
2) ทำข้อสอบจับเวลาเหมือนในห้องสอบ
3) รู้คะแนนสอบทันทีที่สอบเสร็จ
4) ข้อสอบทุกข้อมีเฉลยคำตอบและวิธีทำ
... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.