ติวคณิตศาสตร์
หน้าแรกเทคนิคการคิดเลขเร็วป.1 - ป.6ม.1 - ม.3ม.4 - ม.6ผู้ทำเว็บ

เฉลยแบบฝึกหัดข้อสอบ
ทศนิยม ชุดที่ 1 ข้อ 3


ทบทวนเนื้อหา

ทศนิยม ตอนที่ 1

พ่อค้าซื้อหมูดิบ 5 ตัวจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อนำมาย่าง
ความร้อนในการย่างทำให้น้ำในเนื้อหมูระเหยไป
เมื่อย่างสุกน้ำหนักหมูย่างจะเหลือเพียง 73% ของน้ำหนักหมูดิบ
พ่อค้าคำนวณน้ำหนักหมูย่างเป็นเลขทศนิยม 3 ตำแหน่ง
ค่าประมาณน้ำหนักหมูย่างเป็นเลขทศนิยม 1 ตำแหน่ง ดังนี้

หมูตัวที่ น้ำหนักหมูดิบ น้ำหนักหมูย่าง ค่าประมาณน้ำหนักหมูย่าง
1 13.2 9.636 9.6
2 10.4 7.592 7.6
3 12.7 9.271 9.3
4 11.8 8.614 8.6
5 11.3 8.249 8.2


ผู้ชม 160 ผู้ลงคะแนน 0 คะแนนเฉลี่ย 0

แบบฝึกหัดข้อสอบ

ทศนิยม ชุดที่ 1
 

ฝึกสมอง

ร่างกายของเด็กมีการเจริญเติบโตตามวัย เด็กที่ออกกำลังกายจะเติบโตเร็วและแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกาย กีฬาหรือการเล่นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย สมอง ก็เช่นเดียวกับอวัยวะอื่นที่มีการเจริญเติบโตตามวัย สามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้สมองเจริญเติบโตและทรงพลังมากกว่าปกติ สมองทำหน้าที่หลายอย่าง เช่น การจำ, การคำนวณ, การคิดวิเคราะห์ ฯลฯ การฝึกสมองทำให้สมองทรงพลังเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างการแข็งแรง การฝึกสมองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้สมองในแต่ละหน้าที่ต้องการกิจกรรมและเครื่องมือต่างกัน

... รายละเอียดเพิ่มเติม ...สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย Copyright (C) 2011-2017 All rights reserved.